Rắn ri voi tự nhiên không ăn mồi?

Chuyện là em vừa mua được 2 con rắn ri voi 600g_700g do người ta bắt được về nuôi trong thùng nhựa. nhưng từ bữa mua về đến nay cũng khoảng 2 tuần rồi không thấy tụi nó ăn, mặc dù để nhiều loại mồi như cá chốt, cá bóng, ếch con... em cũng thử đút mồi cho nó nhưng nó không chịu ăn, bác nào có kinh nghiệm chỉ em cách nào để tụi nó ăn. Em cảm ơn nhiều.
 

Quảng cáo

Top