RAU AN TOÀN

  • Thread starter trang0trang
  • Ngày gửi
CHÀO CẢ NHÀ
MÌNH ĐANG PHÂN VÂN KHÔNG BIẾT SẢN XUẤT RAU AN TOÀN VÀ SẢN XUẤT RAU THEO VIETGAP CÓ KHÁC NHAU KHÔNG?
VÀ CÓ NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT NÀO VỀ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN?
MONG CÁC NHÀ THÔNG THÁI CHỈ GIÚP EM VỚI Ạ.
 


Vietgap chẳng có độ tin cậy. Sau khi đạt tiêu chuẩn, người trồng lại trở lại cách trồng cũ, hic.
 


Back
Top