Rau màu bán thủy canh ? Cần ứng dụng vào thực tế !

  • Thread starter motnua
  • Ngày gửi
M

motnua

Guest
#1
  1. Hello agriviet.com !
    Hello everybody !

    Tôi là thành viên agriviet.com! Nay có vài lời như sau :
Dưới đây là những hình ảnh em sưu tầm được trên we công khai .
Em đem lên đây để mọi người tham khảo , phân tích các mặt lợi hại của mô hình này !
Rất tốt cho ai đó tham khảo rồi ứng dụng vào thực tế .Vì nó có năng xuất rất cao và tiết kiệm đất . Công bỏ ra rất ít vì mô hình này không cần một thanh thiên trai tráng mà chỉ cần một ông già 90 tuổi cũng có thể làm được .
Rất tốt khi được ứng dụng .
Và đây là hình em sưu tầm được .
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi747.photobucket.com%2Falbums%2Fxx112%2FThuy-canh%2FPicture041-1.jpg&hash=6028790d3adac59acef59ed5e73dcc6f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi747.photobucket.com%2Falbums%2Fxx112%2FThuy-canh%2FPicture040-1.jpg&hash=9e9f817fd401ff695d549eeca9baedf2


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi747.photobucket.com%2Falbums%2Fxx112%2FThuy-canh%2FPicture039-1.jpg&hash=bf1512a1aa8c3e15e4bb1051cdc50a1b


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi747.photobucket.com%2Falbums%2Fxx112%2FThuy-canh%2FPicture060.jpg&hash=c5c4ff01f5fef04e8bc958b261d64d99
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi747.photobucket.com%2Falbums%2Fxx112%2FThuy-canh%2FPicture057.jpg&hash=279f8004f203c135af5e643880dc3ff1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi747.photobucket.com%2Falbums%2Fxx112%2FThuy-canh%2FDSC00136_zpsbe3a16ae.jpg&hash=e651d738caa070f4519fcaf0aad0237a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi747.photobucket.com%2Falbums%2Fxx112%2FThuy-canh%2FDSC00033_zpscc19f197.jpg&hash=9238a12b97884e4406c4d41cde7ae62c


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi747.photobucket.com%2Falbums%2Fxx112%2FThuy-canh%2FDSC00032_zps0c848be7.jpg&hash=29633db26b3dc488b3dcb1f846c9ee36


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi747.photobucket.com%2Falbums%2Fxx112%2FThuy-canh%2FGrocoteAnalise_zpsc32bd56d.jpg&hash=44beee81134595e946aca81435a58911
 

G

Giang.Vũ

Lữ khách
#2
Nhìn mô hình này đã quá, nhưng chắc cả bộn tiền ah, mới đi làm nông dân đuợc vài ngày chỉ dám mơ tới thôi.:)
 

Đối tácTop