Rêu Rừng Phơi Khô + Dớn Trắng giữ ẩm cho lan - Dớn Mềm Bảng Dớn Dùng cho Phong Lan đây ạ

#1
Rêu Rừng : 50/1kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh
Số lương rêu cung cấp rất lớn


Số Lượng Rêu Rừng hàng ngày
Rêu Rừng : 50/1kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh

Rêu được sàng sẩy đất và cát bụi ra khỏi nên chất lượng rất sạch và đẹp
Rêu Rừng : 50/1kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh

Sản phẩm Rêu Rừng đã được nhặt sạch và thành sản phẩm đẹp
Rêu Rừng : 50/1kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh

Trọng lương rêu từng bao như hình 5 kg và 10 kg và 15 kg
Rêu Rừng : 50/1kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh

Ý kiến khách hàng đã sử dụng
Rêu Rừng : 50/1kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dớn Trắng 120 nghàn/1 kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh

Hàng về mỗi ngày
Dớn Trắng 120 nghàn/1 kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh


1 kg dớn trắng hàng rừng Việt Nam 100%
Dớn Trắng 120 nghàn/1 kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh

Hàng rất là sạch và đẹp không bị mục nát
Dớn Trắng 120 nghàn/1 kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh

Hàng được chuyển bẳng xe ngựa gửi đi các tỉnh mỗi ngày
Hàng rất là sạch và đẹp không bị mục nát
Dớn Trắng 120 nghàn/1 kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh

Mọi chi tiết các bác liên hệ : 0981 981 189 -- Lục Văn Ninh