Rêu Rừng Phơi Khô + Dớn Trắng giữ ẩm cho lan - Dớn Mềm Bảng Dớn Dùng cho Phong Lan đây ạ

  • Thread starter Lục Văn Ninh
  • Ngày gửi
Lục Văn Ninh

Lục Văn Ninh

Lữ khách
#1
Rêu Rừng : 50/1kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh
Số lương rêu cung cấp rất lớn

11034237_1587768924827971_2763406587654911253_n.jpg?oh=9f11e59b483124029098104654b7c85d&oe=56067D9E

Số Lượng Rêu Rừng hàng ngày
Rêu Rừng : 50/1kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh
1526610_1597877607150436_3531783470258020525_n.jpg?oh=a96bc3bbc39ac7444395022fd970e040&oe=55F52AC6

Rêu được sàng sẩy đất và cát bụi ra khỏi nên chất lượng rất sạch và đẹp
Rêu Rừng : 50/1kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh
11232366_1605160473088816_1475423375524476330_n.jpg?oh=d7fcfb0b9c666c6fbb13571b60f8da41&oe=5602F9AA&__gda__=1438934675_f4c4f5425cd34d58eabe3063ede1399f

Sản phẩm Rêu Rừng đã được nhặt sạch và thành sản phẩm đẹp
Rêu Rừng : 50/1kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh
10459875_1605160516422145_4840031224913187538_n.jpg?oh=9b1590c61b9168a3ef9e8ec849cd1a30&oe=55BFEF3E

Trọng lương rêu từng bao như hình 5 kg và 10 kg và 15 kg
Rêu Rừng : 50/1kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh
11264919_1605160353088828_4720161788884274404_n.jpg?oh=183371cfbe92ee16266f5a3060cd2d84&oe=5605F8AF

Ý kiến khách hàng đã sử dụng
Rêu Rừng : 50/1kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dớn Trắng 120 nghàn/1 kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh
11156165_1593297054275158_85169956553220104_n.jpg?oh=519d05f837387e2097f7c1961d8ae56d&oe=55FD5AF2

Hàng về mỗi ngày
Dớn Trắng 120 nghàn/1 kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh

11245507_1606727439598786_8278163763634977205_n.jpg?oh=a8798e7cee05b85f554a0d097b692cfc&oe=55FCD534&__gda__=1439163452_d6cc9522aa4175ce6de893a62ebd26f1

1 kg dớn trắng hàng rừng Việt Nam 100%
Dớn Trắng 120 nghàn/1 kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh
11248803_1611243235813873_8086598735026540036_n.jpg?oh=b23e36b9b4e9fc57f02f57c3553a8029&oe=55F8E311&__gda__=1439219255_edb0c668b6af67cf69dead7063b70f0e

Hàng rất là sạch và đẹp không bị mục nát
Dớn Trắng 120 nghàn/1 kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh
10006613_1581676632103867_6814357404839539275_n.jpg?oh=2e426c8e945fa6596033d0825fe7b079&oe=55C57D25

Hàng được chuyển bẳng xe ngựa gửi đi các tỉnh mỗi ngày
Hàng rất là sạch và đẹp không bị mục nát
Dớn Trắng 120 nghàn/1 kg
Cung cấp sỉ lẻ toàn quốc liên hệ : 0981 981 189 - Lục Văn Ninh
10537428_1611244572480406_4327140749035542578_n.jpg?oh=ab7ec23f7139a9c34353e32498701cd4&oe=55F79A38&__gda__=1443685633_19b12ecc8036e62fbd6b72610a30322f

Mọi chi tiết các bác liên hệ : 0981 981 189 -- Lục Văn Ninh
 

Đối tác


Top