Hợp tác Sản xuất các cây trồng màng lại hiệu quả kinh tế cao

  • Thread starter nvthang
  • Ngày gửi
N

nvthang

Guest
#1
Quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt ít theo c«ng nghÖ s¹ch
cña c«ng ty ng«i sao xanh

1. Thời vụ gieo trồng: Trồng quanh năm
2. Làm đất - Bón lót phân
- Cày lật đất
- Phun chế phẩm xử lý đất (xử lý nấm bệnh, dế, sâu đất...):
- Làm đất nhỏ
- Bón lót phân
* Lượng bón:
+ Ph©n chuång hoai môc: 200 - 300 kg hoÆc ph©n h÷u c¬ S«ng Gianh 80 - 100 kg/sµo.
+ L©n L©m Thao: 20 - 25 kg/sào.
* Cách bón: Trộn các loại phân trên rắc đều vào ruộng trước khi lên luống.
- Lên luống:
+ Chia luống: 1,2 - 1,5 m chiều ngang, hướng luống Đông - Tây
+ Lên luống:
* Mặt luống rộng 0,9 - 1,0m, cao 30 ÷ 50 cm. Trồng 2 hàng so le khoảng các trồng 50 x 50 cm.
*Mặt luống rộng: 0.6-0.8m cao 30-50cm. Trồng 1 hàng khoảng cách cây 40 -50cm
- Che màng phủ nông nghiệp hoặc phủ rạ để hạn chế cỏ dại
3. Gieo trồng - Chăm sóc cây con
- Ngâm ủ hạt:
+ Thời gian ngâm 12 giờ, ủ nứt nanh rồi đem gieo hoặc tra vào bầu.
+ Khi cây có 4 - 5 lá thật tiến hành trồng.
- Ngày thứ 3 sau trồng: Hoà 10ml Deroot /10-16 lít nước phun hoặc tưới cho cây con.
- Ngày thứ 10 sau trồng: Dùng nhắc lại như trên + 0.5kg Phân Xanh tưới cho cây.
4. Kỹ thuật chăm sóc:
- Ngày thứ 15 sau trồng trở đi: Cứ 7-10 ngày phun chế phẩm Fostree một lần. Lượng dùng theo hướng dẫn trên bao bì.
- Làm cỏ, vun luống: Khi cây bắt đầu phân tán. Nếu không dùng màng phủ nông nghiệp thì tiến hành làm cỏ và vun luống cho cao rồi che phủ rơm rạ.
- Tưới nước: Luôn giữ ẩm cho ớt, chỉ tưới khi độ ẩm < 80%. Rễ ớt rất dễ tổn thương nên sau khi mưa hoặc sau khi tưới rãnh nước đã ngấm đủ phải tháo hết nước ở rãnh.
- Tưới thúc phân bón: Ure + Kali theo tỷ lệ 1:1
+ LÇn 1: Ngày thứ 15 sau trồng tưới 1,0 kg Đạm + 1,0 kg Kali + 0,2 kg Borax + 0.5kg Ph©n Xanh
+ LÇn 2: Sau lần 1 từ 7-10 ngày tưới 1,0 kg Đạm + 1,0 kg Kali + 0,2 kg Borax + 1kg Ph©n Xanh
+ Lần 3: Trở đi cứ 10 ngày tưới 1 lần hoặc sau mỗi đợt thu hoạch thì tưới 2,0 kg Đạm + 2,0 kg Kali.
* L­u ý: Có thể bổ sung thêm 0.5 - 1,0 kg Phân Xanh + 0,2kg Borax vào các lần tưới sau nếu thấy lá ớt mỏng, vàng, rộp lá hoặc teo đuôi quả.
- Tỉa nhánh: Sau khi cây phân tán tỉa bỏ nhánh phụ dưới tán (với ớt quả to).
- Tỉa cành, lá: Khi cây ra tàn bằng chiều rộng luống, tỉa bỏ những cành quá dày, cành vươn ra rãnh để dễ đi lại thu hoạch tránh tổn thương cây. Trường hợp lá dày, lá bị sâu bệnh thì cắt bỏ.
- Tỉa quả: Tỉa bỏ những quả ở những cành quá dày, quả bị sâu bệnh để tập trung dinh dưỡng nuôi những quả còn lại và tránh lây lan sâu bệnh.
5. Phßng trõ s©u bÖnh: Trong quá trình trồng trọt người sản xuất tuân thủ quy trình kỹ thuật của Công ty thì s©u bÖnh h¹i sÏ gi¶m ®¸ng kÓ. Do vËy chØ dïng thuèc ho¸ häc khi s©u, bÖnh v­ît qu¸ ng­ìng cho phÐp.
6. Thu hoạch: Khi ớt chuyển màu đỏ toàn bộ hoặc 2/3 quả thì thu hoạch.
 

Last edited: