Sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Mô hình này do Viện Nghiên cứu NTTS III nghiên cứu, thời gian từ tháng 1/2008 đến tháng 12/2009. Sau gần 2 năm nghiên cứu về cơ bản đã hoàn thành xong các thử nghiệm và đạt được kết quả khả quan.


Về sản xuất giống, đề tài đã xác định được các biện pháp kỹ thuật nuôi vỗ thành thục, nuôi sinh sản, kỹ thuật thu vớt lươn con và kỹ thuật ương giống. Các chỉ tiêu sinh sản của lươn đồng cũng đã được xác định, bao gồm: tỷ lệ thụ tinh (87,2 ± 7,8%), tỷ lệ nở (92,8 ± 7,6%), thời gian nở (136,7 ± 4,2 giờ), thời gian sau khi lươn nở đến hết noãn hoàng (191,7 ± 23,5 giờ) và kích thước lươn sau nở (15,2 ± 1,5 mm). Sau 7 tháng ương nuôi, lươn con đạt kích cỡ giống (40-50 con/kg) với tỷ lệ sống trong suốt giai đoạn ương đạt trên 60%.


Về công nghệ nuôi thương phẩm, đề tài cơ bản đã hoàn thiện các kỹ thuật: thiết kế, chuẩn bị bể nuôi, chuẩn bị vật liệu trú ẩn, kỹ thuật chọn giống, kỹ thuật chăm sóc quản lý bể nuôi và phòng ngừa dịch bệnh. Mô hình nuôi thương phẩm lươn đồng đã được xây dựng thành công, với năng suất nuôi đạt trên 10 kg/m2, lợi nhuận trung bình trên 180.000 đồng/m2 và tỷ suất lợi nhuận đạt trên 30%.Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:

Đối tácTop