Sáng tỉnh giấc thấy lợn bị như thế này cả bầy.Có ai bị như thế này chưa

#4
Bị bệnh đóng đâu.trên da xuất hiện những mảng xuất huyết hinh vuông tròn khác nhau. heo lừ đừ. Có thể bỏ ăn.
Bệnh này không có thuốc đặc trị và dể kế phát.
Điều trị.
Đầu tiên là phải tăng cường sức đề kháng.
Dùng gluco KC. Hoặc bcomlec C. tiêm cho heo.
Tiếp theo là ngừa kế phát. Bằg kháng sinh phổ rộng. Như flo. Hay flodoxy....
Trộn men tiêu hóa vào thức ăn + gluco Kc + sorbitol.
Nếu lợn chưa tiêm vắcxin. Thì nên dùng vacxin đóng dấu. Để phòng.
Phun sát trùng chuồng trại.
Đó là cách của mình. Xin tư vấn. Hi. Sai xót gi thì ae bổ sung nhed
 

nhoangcr

nông trang nhỏ
Nông dân @
#6
Bị bệnh đóng đâu.trên da xuất hiện những mảng xuất huyết hinh vuông tròn khác nhau. heo lừ đừ. Có thể bỏ ăn.
Bệnh này không có thuốc đặc trị và dể kế phát.
Điều trị.
Đầu tiên là phải tăng cường sức đề kháng.
Dùng gluco KC. Hoặc bcomlec C. tiêm cho heo.
Tiếp theo là ngừa kế phát. Bằg kháng sinh phổ rộng. Như flo. Hay flodoxy....
Trộn men tiêu hóa vào thức ăn + gluco Kc + sorbitol.
Nếu lợn chưa tiêm vắcxin. Thì nên dùng vacxin đóng dấu. Để phòng.
Phun sát trùng chuồng trại.
Đó là cách của mình. Xin tư vấn. Hi. Sai xót gi thì ae bổ sung nhed
sao lại không đặc trị
bệnh này không phức tạp mấy
điều trị bằng kháng sinh, và liệu pháp protein cũng hiệu quả