MIỀN BẮC Shop Cá Đĩa Hùng Dũng

hungdung_1980

Lữ khách

hungdung_1980

Lữ khách

hungdung_1980

Lữ khách

hungdung_1980

Lữ khách

hungdung_1980

Lữ khách

hungdung_1980

Lữ khách

hungdung_1980

Lữ khách

hungdung_1980

Lữ khách
Cá này có hay bị nấm không bạn? Mình nuôi cá vàng hay bị nấm quá!
Nuôi đúng cách thì khó bị nấm lắm b nhé
»
 

hungdung_1980

Lữ khách

hungdung_1980

Lữ khách

Quảng cáo

Top