Thảo luận Sống ở miền núi nên trồng gì thoát nghèo!

Chào anh,chị,em,cô,bác tôi sinh ra từ vùng cao miền núido thiếu học, ít được giao tiếc với người khác,giờ tôi đã gần 30 tuổi có gia đình nhưng vẫn chưa thoát khoải cái nghèo,tôi đã tính trồng những loại cây gì để giúp cuộc sống khá lên nhưng tôi nhận thấy cấy gì thì vẫn phải có đầu ra và trồng được thì phải bán cho ai là điều đang cản trở tôi,Vậy tôi mong qúy anh chị cô bác khác cả vùng Việt Nam ai có kinh nghiện hãi chỉ góp ý giúp dẫn tôi xem thực ra thì ở miền núi nên trồng gì,nuôi gì để cuộc sống của tôi thoát khỏi cái nghèo,con cháu được học hành như bao người khác ạ!
 
Back
Top