Thảo luận sos cách phân biệt gà con

Bác nào trong agriviet giúp em với a. Em nhờ các bác giúp
-1 : phân biệt các giống gà khi mới nở
-2 phân biệt đực và cái
Xin sự giúp đỡ từ các bác
 


dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
Gai giao cấu ở gà đực mới nở, bạn lên utube tìm mấy đoạn quay dài trên 5 phút có hướng dẫn đực mái. Còn phân biệt giống gà lên hatthocvang phần bán giống có đưa đặc điểm chục loại gà giống địa phương trong nước. Ngoài màu lông thì màu mỏ, chân, da khá đặc trưng giống như gà đen do viện chăn nuôi lai tạo từ gà h mông đen có 6 ngón thay vì 4 ngón, cẳng chân có lông nhưng k đặc biệt như gà Tò. Chỉ có gà Tò có lông cẳng chân phát triển cùng lông cánh, tức là gà Tò có lông cẳng chân phát triển như lông cánh cùng thời điểm.
 

Đỗ an

Học cho mình- hỏi cho dân
Gai giao cấu ở gà đực mới nở, bạn lên utube tìm mấy đoạn quay dài trên 5 phút có hướng dẫn đực mái. Còn phân biệt giống gà lên hatthocvang phần bán giống có đưa đặc điểm chục loại gà giống địa phương trong nước. Ngoài màu lông thì màu mỏ, chân, da khá đặc trưng giống như gà đen do viện chăn nuôi lai tạo từ gà h mông đen có 6 ngón thay vì 4 ngón, cẳng chân có lông nhưng k đặc biệt như gà Tò. Chỉ có gà Tò có lông cẳng chân phát triển cùng lông cánh, tức là gà Tò có lông cẳng chân phát triển như lông cánh cùng thời điểm.
Cảm ơn bac rất nhiều a
Cảm ơn bác nhiều a. Đã cung cấp cho e nhiều thông tin hưu ích
 


Top