sử dụng lá lốt thay thế chất kích thích tăng trưởng và kháng sinh trong chăn nuôi

vô danh1

Thành viên mới
#1
tình cờ đọc được nghiên cứu này, nhưng chỉ có được phần tóm tắt (muốn có full text thì phải tốn tiền), thấy hay nên dịch để mọi người tham khảo
Tác dụng của dịch chiết lá lốt Piper sarmentosum lên tốc độ tăng trưởng, khả năng chống oxy hóa và đáp ứng miễn dịch ở lợn cai sữa

(tóm tắt)

Những đặc tính sinh học của P. sarmentosum nói lên rằng nó là một lựa chọn thay thế tiềm năng cho kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi. Nghiên cứu này đánh giá tác động của dịch chiết P. sarmentosum lên tốc độ tăng trưởng, khả năng chống oxy hóa và đáp ứng miễn dịch ở lợn con thời kỳ cai sữa. 80 con lợn 21 ngày tuổi ở thời kỳ cai sữa được phân bổ ngẫu nhiên vào một trong 4 chế độ ăn, mỗi chế độ ăn chia ra làm 5 nhóm, mỗi nhóm 4 con. Các chế độ ăn bao gồm khẩu phần cơ bản trộn với một lượng tương ứng 0 (T0), 50 (T50), 100 (T100) hoặc 200 (T200) mg/kg PSE (dịch chiết lá lốt). Chế độ ăn đó được duy trì trong 4 tuần. Kết quả chỉ ra rằng lợn có chế độ ăn T50 đạt được tốc độ tăng trưởng và lượng thức ăn ăn vào hằng ngày cao nhất trong suốt thời gian thử nghiệm (p < 0,05). Thêm vào đó, lợn ở chế độ T50 có hoạt động của enzyme glutathione peroxidase huyết tương cao hơn (p < 0,05) và mức độ malondialdehyde huyết tương thấp hơn (p < 0,05) T0 sau 4 tuần thử nghiệm. Nồng độ interleukin-1β (IL-1β) và tumour necrosis factor-α (TNF-α) (yếu tố hoại tử u α) giảm, trong khi nồng độ trong huyết tương của interleukin-4 (IL-4), interleukin-10 (IL-10) và transforming growth factor-β (TGF-β) (yếu tố thay đổi tăng trưởng β) tăng ở nhóm có bổ sung PSE sau 4 tuần thử nghiệm (p < 0.05). Việc thêm PSE vào khẩu phần ăn làm tăng biểu hiện ARN thông tin của các protein IL-4, IL-10 và TGF-β và giảm biểu hiện ARN thông tin của IL-4, IL-10 và TGF-β trong lớp chất nhầy ở hồi tràng của lợn (p < 0,05). Tóm lại, nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng việc thêm PSE đã cải thiện khả năng chống oxy hóa, giảm phản ứng viêm, những điều này đem lại những lợi ích cho sức khỏe của lơn trong thời kỳ cai sữa.
link http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045971