Sự khác biệt giữa đầu dò kim loại và đầu dò bọc nhựa cứng trong lò ấp

  • Thread starter dudo92
  • Ngày gửi
dudo92

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
#1
Fox có 2 chế độ thích hợp là H và C, làm nóng và làm mát.
Còn các bộ điều nhiệt dù 3D hay bật ngắt role khi chạm mức cài đặt thường sử dụng đầu dò loại rẻ tiền cỡ 50k là đầu kim loại.
Sự khác nhau là đầu dò kim loại bị ảnh hưởng nhiều bởi nhiệt từ ánh sáng còn đầu dò fox bọc nhựa cứng cho thấy quán tính nhiệt hay nhiệt độ thực tế chuẩn xác hơn.
Cũng một vị trí khi sử dụng bóng sợi đốt Rạng Đông phát sáng khi làm nóng, sự sai lệch như sau:
Làm nóng 30- >37,5 fox ứng 31,5- >38,7 lcd nhiệt
Ngắt role
Làm mát 37,5 quá nhiệt lên 37,8 fox ứng với 38,7 -> 37,7 .đầu dò kim loại.
giai đoạn sau ngắt role fox từ 37,8 hạ rất chậm khi xuống ngưỡng bật role thì đầu dò kim loại báo 36- 36,5.
Kết luận :Trong khi fox cho thấy quá nhiệt của hệ thống làm nóng sau ngắt role thì đầu dò kim loại cho thấy một đỉnh duy nhất ngay lúc tắt role fox và 2 dốc, sự tăng giảm nhiệt từ đầu dò kim loại nhanh cho thấy sự phụ thuộc vào nguồn ánh sáng phát nhiệt. Cho thấy các thử nghiệm nhiệt độ từ đầu dò kim loại là không đáng tin cậy, chưa kể các đầu dò to hơn bình thường khi thay thế cho sự sai lệch nhiệt độ còn lớn hơn, nhất là từ đầu dò kim loại.
 

Quảng cáoTop