Sự tiến bộ của bon sai Trung Quốc

  • Thread starter thanhvan62
  • Ngày gửi
thanhvan62

thanhvan62

Thành viên mới
#1
tv62 thực sự ngưỡng mộ với những tác phẩm bonsai TQ,rất đẹp và họ đã tiến bộ rất nhiều.
Mời ae chiêm ngưỡng và cho cảm nhận về nó nhe !

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi711.photobucket.com%2Falbums%2Fww113%2Fthanhvan62%2F0v7y7c57hvhvro23k9am.jpg&hash=f1f730610d1cd0cf5ad515b42c3929b9


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi711.photobucket.com%2Falbums%2Fww113%2Fthanhvan62%2F112cz2hk7vx05xvaxahn.jpg&hash=d74069263b2a6a1da232186073e19a4cproxy.php?image=http%3A%2F%2Fi711.photobucket.com%2Falbums%2Fww113%2Fthanhvan62%2F49kekjqanive5atqf0cz.jpg&hash=d7906524801a71b253801d846ff40e23

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi711.photobucket.com%2Falbums%2Fww113%2Fthanhvan62%2F4pglnooacs4ls8w55qeh.jpg&hash=be12a989b9dab21600f7ba9d3be2bb54proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi711.photobucket.com%2Falbums%2Fww113%2Fthanhvan62%2F52gm6zh7jtkchropve3z.jpg&hash=de5081879d8b7414875e50dd2076a007proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi711.photobucket.com%2Falbums%2Fww113%2Fthanhvan62%2Fimiz5mpc3rrilownjfuk.jpg&hash=20d21f4762d6d0468ca1ba5619c6ea59proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi711.photobucket.com%2Falbums%2Fww113%2Fthanhvan62%2Fll5jjwo6t86te16g4xz0.jpg&hash=a7dcd10e0ba468602fe8a3639245e5fb


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi711.photobucket.com%2Falbums%2Fww113%2Fthanhvan62%2Fywzt70k2mr6dk6q7yycb.jpg&hash=6a8b218183bf98608a84cb5fa1250740

________________________
Mr:Vũ Thành Vân
Address:Bắc Giang
Mobile:0915571909
 

Đối tácTop