tài liệu về nấm sợi ai biết kh?

  • Thread starter ngo thi thu
  • Ngày gửi
em đang chuẩn bị làm một đề tài liên quan tới nấm sợi mà chưa có nhiều tài liệu.ai co các phương pháp về nuôi cấy nấm sợi thì cho em với!co thể liênlacj với em theo dịa chỉ email:sunofwin@gmail.com
thanks!
 
Back
Top