Thảo luận Tại sao người Việt vẫn cứ hại người Việt

Vietpd

Lữ khách
#1
Hiện tại giá lợn rớt giá thê thảm, không chỉ ở chỗ em mà tình hình nó nằm trong cả nước, em nuôi hơn 40 chục con, 8 lợn nái, còn lại là lợn thịt, em mới thanh lý vội ko chết chắc.Các bác biết em bán giá bao nhiêu không, lợn đẹp 18, không đẹp 16,còn ko nó ko thèm mua cho,bán xong lỗ gần trăm triệu, mà không thể nào mà khóc được. Đọc báo mà thấy Việt Nam vẫn nhập thịt lợn ngoại,rồi cả nhập lậu thịt lợn nữa chứ. Sao chúng nó không đến em cho mấy con đỡ phải đi nhập lậu chứ.
 

T.Cuong

Nhà nông nghiệp dư
#2
Hiện tại giá lợn rớt giá thê thảm, không chỉ ở chỗ em mà tình hình nó nằm trong cả nước, em nuôi hơn 40 chục con, 8 lợn nái, còn lại là lợn thịt, em mới thanh lý vội ko chết chắc.Các bác biết em bán giá bao nhiêu không, lợn đẹp 18, không đẹp 16,còn ko nó ko thèm mua cho,bán xong lỗ gần trăm triệu, mà không thể nào mà khóc được. Đọc báo mà thấy Việt Nam vẫn nhập thịt lợn ngoại,rồi cả nhập lậu thịt lợn nữa chứ. Sao chúng nó không đến em cho mấy con đỡ phải đi nhập lậu chứ.
Họ không cố ý hại ai đâu bạn, họ chỉ lo cơm áo gạo tiền và xe hơi nhà lầu cho gia đình họ thôi àh.
 

hoangson121vx

_
Nông dân @
#3
Hiện tại giá lợn rớt giá thê thảm, không chỉ ở chỗ em mà tình hình nó nằm trong cả nước, em nuôi hơn 40 chục con, 8 lợn nái, còn lại là lợn thịt, em mới thanh lý vội ko chết chắc.Các bác biết em bán giá bao nhiêu không, lợn đẹp 18, không đẹp 16,còn ko nó ko thèm mua cho,bán xong lỗ gần trăm triệu, mà không thể nào mà khóc được. Đọc báo mà thấy Việt Nam vẫn nhập thịt lợn ngoại,rồi cả nhập lậu thịt lợn nữa chứ. Sao chúng nó không đến em cho mấy con đỡ phải đi nhập lậu chứ.
Người Việt ko hại người Việt ..chứ chả nhẽ đi hại người ngoài hành tinh :Haha: