thắc mắc về 1 số loại cây trồng???????

  • Thread starter boy_langtu0910
  • Ngày gửi
B

boy_langtu0910

Guest
#1
thêm 1 số loại cây

mình đang tập nghiên cứu 1 số loại cây nhưng vì " trình độ" còn hơi thấp và 1 số loại cây không thể biết chính xác tên của 1 số loại nên post lên nhờ mọi người có thể giúp cho biết tên em nó ( có cả tên khoa học).tks mọi người
1.
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fnf4.upanh.com%2Fb4.s3.d2%2Fdc58072988d76a821e2fdc9a4ffa3a1d_37920154.hoi14.jp++g&hash=bd579f71721cbd5e54ab0bccb439771d

2[/IMG]
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fnf1.upanh.com%2Fb6.s4.d1%2F28d7097356a3f60a9c063a15d8db7cd6_37920241.hoij.jpg&hash=51aead8b5ac681a8226c5ebdce5b2ed2
[/IMG]

--------

5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnf6.upanh.com%2Fb5.s20.d1%2Fd9a512e18a7fc8f15cb9238062f989bd_37921906.hoi3.jpg&hash=b16f05b0d2450cea936fd745f2cfdeb8

6
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnf6.upanh.com%2Fb5.s6.d2%2Fde1f0db0eb72f8c515955714b3eefd9c_37922016.hoi44.jpg&hash=e6e628551189a2c32682f323dc569008

7
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnf6.upanh.com%2Fb5.s20.d1%2Fd9a512e18a7fc8f15cb9238062f989bd_37921906.hoi3.jpg&hash=b16f05b0d2450cea936fd745f2cfdeb8

8
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnf1.upanh.com%2Fb4.s11.d4%2Fc8acb9074327cb42ff2085db16569822_37922311.hoicoj.jpg&hash=b25aa45c47192e26533ae069e57916d1

9
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnf2.upanh.com%2Fb6.s7.d4%2Fa198c69a188c9658a5b13cb2f4e22074_37922382.hoithonggi.jpg&hash=e84a5833206a1efaa0838c02d7ad3b22

10
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnf4.upanh.com%2Fb4.s11.d4%2F33f9e72ef3fd057fcb2a00c225a58cf2_37922464.httpvi.jpg&hash=279d9d88512a895064db9922793bc337


--------

20.các bak cho hỏi đây có phải cỏ hoàng lạc ko??
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fnf0.upanh.com%2Fb6.s8.d1%2Ff3c611d45b60cefc5d0939ba4f72d6dd_37923340.hoicoj.jpg&hash=4a0e6846c395bb69288c2363efa8c1e3
[/IMG]
 

Last edited by a moderator:

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop