Bán Thái nguyên cung cấp gà rừng giống liên hệ 0983416807

bqthanh0280

GÀ RỪNG CÁC LOẠI TẠI THÁI NGUYÊN
#1
Anh em có nhu câu gà rừng giống liên hệ tôi. Giống gà tai trắng