Thành lập hội nông dân nuôi cóc để tìm hướng đi & tìm liên kết đầu ra

  • Thread starter hoangvubdpro
  • Ngày gửi
:huh::mellow:chào các bạn, do nhu cầu chăng nuôi rắn, kỳ đà và một số con vật thuộc nhóm ăn thịt đang ngày 1 phát triển mạnh nên thời gian gần đây nguồn thức ăn cho những loài này cũng khan hiếm dần trong đó có loài cóc. con cóc trong tự nhiên có rất nhiều nhưng để đáp ứng nhu cầu nguồn thức ăn của các thành viên chăn nuôi các loài ăn thịt. nay mình mở ra topic này để các bạn và mình trao đổi kỹ thuật cũng như kinh nghiệm chăn nuôi loài này và liên kết với các chủ trang trại rắn.. để tìm đầu ra cho con vật này ( mình đang nuôi thí điểm tại nhà ) rất mong được sự ủng hộ và đóng góp của các thành viên trong diễn đàn . mình tên Hòa ở bình dương sdt : 0996410775 rất mong được giao lưu cũng như học hỏi trao đổi kỉ thuật để cùng nhau phát triển xin chân thành cám ơn !

 N

nguoinhaque

Nhanong.Com
Ai đã nuôi cóc thành công rồi thì chia sẻ kinh nghiệm để cùng thảo luận nào
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
Nuôi Cóc không chết, không ốm, không gày mòn đi,
thì coi là thành công.
Tuy vậy, thành công cũng có thể bị lỗ.
*
Để thành công về cả kỹ thuật, cả kinh doanh, ta
nên buôn cóc thôi. Trong khi buôn cóc, ta giũ một
kho cóc, mà kỹ thuật nuôi Cóc áp dụng ở đây.
Trước hết, phải có một góc trại dành để nuôi Dế
cho Cóc ăn những lúc Cóc tồn kho chưa bán đi được.
*
Nếu không nuôi được Dế, và không buôn được Cóc,
thì không thể bàn thêm được.
*
 
H

hoangvubdpro

Thành viên mới
nuôi cóc hướng đi mới

Mình nghĩ việc nuôi cóc cũng không khó lắm bạn à. tại vì mình đang nuôi nên mình biết, trước đây mình cũng lên mạng search và tìm ra phương pháp nuôi từ 1 bài báo mình post lên để các bạn tham khảo nha

<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> [FONT=&quot]Nuôi cóc… làm mồi cho kỳ đà[/FONT]
[FONT=&quot]Thứ năm, 06/10/2011, 10:22 GMT+7[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]


[FONT=&quot]Thịt cóc có hàm lượng đạm và calci rất cao, là nguồn thức ăn không thể thiếu cho các loài động vật hoang dã. Những năm gần đây, các trang trại nuôi trăn, rắn, kỳ đà, phát triển mạnh ở các tỉnh thành trong cả nước vì vậy nguồn cóc trong thiên nhiên ngày một cạn kiệt. Mới đây chị Lưu Thị Minh Tâm, ở thôn 9, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đã thành công nuôi và cho sinh sản cóc để làm thức ăn cho kỳ đà, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, mở ra hướng chăn nuôi mới cho người nông dân. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]Chị Tâm cho biết, muốn cho cóc sinh sản được, trước hết phải biết phân biệt con đực và con cái. Cách nhận biết con đực: hình dạng thon hơn, đầu to, bắt con cóc lật ngược bụng lên, ở gần hậu môn có gai giao cấu nhô ra; con cái, có đầu nhỏ, bụng to, gần hậu môn không gai giao cấu. Cách cho sinh sản cũng rất đơn giản, bắt cóc ngoài thiên nhiên về nuôi nhốt chung trong chuồng, chuồng nuôi cóc tận dụng chuồng nuôi heo, hoặc xây mới. Tường xây cao khoảng 80 cm, rộng 2 m, dài tùy theo khổ đất, nền chuồng nên để nền đất, không cần láng xi măng. Trong chuồng có thể đặt các tấm ngói fibro xi măng, ngói sông cầu hoặc những tấm đan làm nơi cho cóc trú ẩn. Cần thiết kế xây một máng nước vừa để cho cóc uống vừa để cóc xuống đẻ khi mưa. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]Thức ăn cho cóc đơn giản, không phải tìm kiếm, không mất công cho ăn. Về ban đêm, nhất là trời mưa, chỉ cần thắp một bóng điện gần máng nước, một số con côn trùng như sâu bọ, mối, muỗi, châu chấu, cào cào bay tới bị rơi xuống máng nước, cóc chỉ việc ra ăn. Mùa cóc sinh sản chủ yếu vào đầu mùa mưa. Khi thấy hiện tượng cóc hay kêu vào ban đêm, thời gian kéo dài khoảng 1 tuần sau đó ngưng kêu, chỉ gần 1 tháng sau là cóc đẻ. Khi đẻ cóc thường xuống máng nước, thời gian đẻ kéo dài từ 2 - 3 ngày. Cóc đẻ ra trứng rồi nở thành nòng nọc, nòng nọc ở dưới nước 2 ngày, khi rụng đuôi, chúng tự bò lên bờ.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]Hiện nay chị Tâm đang nuôi kỳ đà (dự án của Sở khoa học & công nghệ tỉnh Lâm Đồng), từ 150 con giống ban đầu, qua quá trình nuôi và chăm sóc tới nay đã cho sinh sản được khoảng 500 con. Thời điểm này giá bán con giống kỳ đà khoảng 450.000 đ/kg (loại con từ 1 kg trở lên), giá bán thịt thương phẩm từ 320.000 - 350.000 đ/kg. Nguồn cóc nuôi đảm bảo đủ lượng thức ăn cho kỳ đà, tạo thành quy trình sản xuất kiểu “khép kín” thật tiện lợi, hiệu quả cao.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]Ông Trần Hữu Lợi, chủ tịch Hội nông dân xã Lộc An cho biết: “Chị Tâm là chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn 9, xã Lộc An, 5 năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, một phụ nữ năng động, sáng tạo, là người tiên phong đi tìm tòi, nghiên cứu những con vật mới lạ, mang về nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Mô hình nuôi cóc làm thức ăn cho kỳ đà là một mô hình rất mới, làm ăn rất hiệu quả, tới đây chính quyền địa phương có chủ trương tạo điều kiện khích lệ và nhân rộng mô hình này”.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 
cubi trau vang

cubi trau vang

Nhà nông nghiệp dư
Nuôi Cóc không chết, không ốm, không gày mòn đi,
thì coi là thành công.
Tuy vậy, thành công cũng có thể bị lỗ.
*
thiếu một vấn đề vô cung quan trọng là nó phải sinh sản mới gọi là thành công
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
Nuôi các động vật hoang dã khác thì cho đẻ là một chuyện khó,
nhưng đối với Cóc, thì rất dễ. Ở ngoài bắc, đến mùa hè, cóc
đẻ nòng nọc hàng tỷ con trong ruộng lúa, rồi nòng nọc lên bở
thành cóc con như mưa rào.
*
Về bài báo nuôi cóc làm mồi cho kỳ đà, thì cũng có chỗ khó tin.
Ví dụ như thắp đèn dụ côn trùng làm mồi nuôi cóc chẳng hạn.
Chăn nuôi kiểu này thì tiền điện nhiều hơn tiền mua mồi nuôi cóc.
*
 
3

312020304

Lữ khách
con cóc không chỉ làm thức ăn cho rắn, kỳ đà... không đâu các bác ạh, mà thịt cóc còn có giá trị dinh dưỡng cao nữa rất tốt đối với trẻ em lắm đó, theo em biết thị hiện nay nhu cầu thịt cóc cũng lớn lắm đó nhưng nguồn cung thì không có, vậy tại sau ta không đưa con cóc vào làm con vật nuôi để đem lại giá trị kinh tế....
 
T

tieudu2010

Thành viên mới
Nuôi thử nghiệm

Mình cũng đang nuôi thử nghiệm được một tuần. minh quây 3 tấm tole mong mua o tiệm phế liệu sat tường nhà nuôi thử, đi quanh nhà túm được gần chục em, cũng chẳng biết đực hay cái.Thắp bóng đen vào buổi tối dụ côn trùng đến, nhưng ít quá ko đủ cho cóc ăn. Mình đào trùn hổ o vườn nhà cho ăn thêm, cóc ăn khiếp lắm ko bít no la ji, một con cóc xơi tái 5-7 con trùn hổ to tổ bố mà vẫn còn tranh ăn.ko bit có cách nào tập cho cóc ăn mồi tĩnh ko nữa???
 
H

hoangvubdpro

Thành viên mới
Hi bạn. niếu bạn đang nuôi thử nghiệm như mình.mình xin chia sẽ với bạn 1 số kinh nghiệm mình đang làm . đó là mình phải nuôi thêm côn trùng để cho cóc ăn. như mình hiện nay mình đang tập trung vào nuôi một số con giun quế để cung cấp nguồn thức ăn cho cóc. bạn nên tìm hiểu về vấn đề này xem . nuôi trùng quế sau đó cho cóc ăn và ngoài ra chăn nuôi trùng quế cũng là 1 ngành kinh doanh mới, 1 hướng làm giàu mà hiện nay mình thấy nhiều người đang đổi đời vì nó. ngoài ra như thành viên 312020304 đã nói cóc không chỉ cung cấp thức ăn cho rắn, kì đà ... . mà nuôi cóc thương phẩm cũng là 1 thế mạnh cần đặt biệt chú ý . nói tóm lại có 3 nguyên nhân các bạn nên tìm hiểu và đầu tư nuôi cóc

1. dễ tìm con giống ngoài tự nhiên, không tốn chi phí con giống
2. không hoặc ít bệnh ( không tốn chi phí thuốc men )
3. dễ chăm sóc
4. nguồn thức ăn phong phú dễ tìm
5. thị trường đầu ra rộng lớn ( giá cóc hiện nay khoàng 30.000 / kg )

mình nghĩ con cóc cũng như con ếch vậy niếu mình nuôim ếch được thì tại sao cóc lại không nhỉ. hiện nay mình đang kết hợp nuôi thí điểm sau khi cóc nở thành công mình sẽ cho cóc con ra ngoài vườn cao su nhà mình để tự tìm nguồn thức ăn . các bạn quan tâm đến vấn đề này hãy cùng mình thảo luận và chia sẽ kinh nghiệm nuôi để đạt được năng suất cao nha cũng như liên kết để tìm đầu ra cho cóc nha
 
cubi trau vang

cubi trau vang

Nhà nông nghiệp dư
lúc mình còn đi làm, trong công ty có một vườn hoa khoảng 2000(20mx100m) trong đó toàn bộ trồng cỏ nhật và khoảng 20 cây cau kiểng xung quang góc cau được trồng bao lại thành vòng tròn một loại hoa gì màu vàng (giống như dâm bụt không biết tên ) dưới mỗi góc cau có một bóng đèn màu pha lên thân cây cau , ở giữa vườn hoa có một cái hồ hình tròn đường kính khoảng 4m có hòn non bộ .vào mùa mưa khi trực ca đêm tôi với thằng bạn bắt trong các góc cau khoảng đầy thùng bê cóc (chỉ chọn con to mà bắt ) còn ban ngày thì thấy nòng nọc rất nhiều trong hồ nước ở đó . Mình có thể dựa theo mô hình này thu nhỏ lại nuôi cóc thử xem sau , rất tiếc là mình không có đất rộng (ở tp ) nên không thực hiện được , chia sẽ cùng anh em ai có điều kiện thí nghiệm thử mô hình này coi sao
 
N

nhattri

Lữ khách
nói thì ai nói chả được.nònh nọc gì mà ở nước 2 ngày.tầm phào.Gía cóc thị trường 30000/kg mình xi thu gơm hết.Vì trong này mình bán 80000kg mà không có để bán do dự thữ cóc bố mẹ để cho sinh sản.Bạn nào có nhu cầu con giống loại nhỏ alo cho mình,còn cóc bố mẹ mình xin thông báo hết hàng vì tới mùa đẻ trứng rùi

 
H

hoangvubdpro

Thành viên mới
bạn nhattri có thể cho mọi người biết nơi ở hiện tại để anh em có cóc sẽ liên lạc được không?. mình cũng đang nuôi thí điểm đây niếu ok mình sẽ alo bạn nha. thanks
 
N

non la

Lữ khách
ban nhat tri oi ban o tinh nao day.cho hoi cai tu luc coc de trung den luc trung no mat bao nhieu thoi gian?
nong noc song duoi nuoc bao lau thi nhay len bo? nuoi tu luc do den khi dc bán mat may thang?
ban noi qua ve coc cho minh pit dc k? rat mong tin cua ban.cam on
 
D

demobee

Thành viên mới
Theo lời quảng cáo của nhattri thì có lẽ nhattri đang nuôi Cóc? kinh nghiệp thế nào? sao không thấy chia sẽ cho bà con nhỉ???
 
H

hauxkt

Guest
Thanh Lý

Tôi cần sang 70thung loại 80lit dùng để nuôi dế công nghiệp tại Đồng Nai.giá cả phải chăng.ai muốn mua xin Lh:0974825154
 
KuTien

KuTien

Lữ khách
nói thì ai nói chả được.nònh nọc gì mà ở nước 2 ngày.tầm phào.Gía cóc thị trường 30000/kg mình xi thu gơm hết.Vì trong này mình bán 80000kg mà không có để bán do dự thữ cóc bố mẹ để cho sinh sản.Bạn nào có nhu cầu con giống loại nhỏ alo cho mình,còn cóc bố mẹ mình xin thông báo hết hàng vì tới mùa đẻ trứng rùi

bạn còn thu mua cóc không
 
N

nghiatrantrung

Lữ khách
minh moi di xoi bat coc ve ne, bat dc 5 con ko biet nuoi va cho an the nao nua ne huhu
 
V

vu minh the

Guest
nuoi song thi la chuyen don gian> nhung ve van de sinh san dap uong luong coc tieu thu cao thj moi la van de can dat ra... vi coc sinh san 1 nam 1 lan va chua tim cach giup coc sinh san them dc
than ai
 
traicoc

traicoc

Lữ khách
dau ra the nao day? minh mua coc giong 70-80k/kg magia ban ra chi 35k/kg thi lam s co loi day
 

Quảng cáoTop