thanh long cao cấp bán tết 2013

viphungdaija

Lữ khách
#1
<span class="Apple-style-span" style="color: #323232; font-family: verdana; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px"><div id="post_message_1671081">đ&acirc;y l&agrave; loại c&acirc;y rất đẹp n&ecirc;n rất nhiều ngươi th&iacute;ch,sau đay m&igrave;nh sẽ hương dẫn bạn mua c&acirc;y n&agrave;y ở đ&acirc;u v&agrave; chon c&acirc;y thế n&agrave;o:<br /><br />1: chọn mua loại quả tr&ecirc;n c&acirc;y đang c&oacute; mầu da hơi xanh th&igrave; ta c&oacute; thể chưng b&aacute;y dc l&acirc;u vi loai qua nay khi da chin qu&aacute; thoi gian thi qua se heo dan teo vỏ lại cho nen neu ban chon loai qua chin thi no chi dep dc 1 thang thoi con chon giong nhu minh noi thi thoi gian lau hon...v&agrave; nhớ đ&acirc;y l&agrave; loại c&acirc;y ưa nước n&ecirc;n 1 ng&agrave;y tươi 1 lần nươc nha<br /><br />m&igrave;nh c&oacute; m&ocirc;t số mẫu đ&acirc;y v&agrave; cả nh&agrave; cung cấp nữa ai th&iacute;ch thi alo<br /><br />chuy&ecirc;n cung cấp ban sỉ b&aacute;n lẻ<br />Gồm c&aacute;c loại: chậu 9 tr&aacute;i,&nbsp;<br />12 tr&aacute;i,<br />16 tr&aacute;i,&nbsp;<br />19 tr&aacute;i.&nbsp;<br />Gi&aacute; cả: từ 200k - 400k<br /><br />CO LOAI 68 QUA LOAI 99 QUA&nbsp;<br /><br />Điện thoại li&ecirc;n hệ 1272146091 a h&ugrave;ng</div><div id="post_message_1671081">&nbsp;</div></span><span class="Apple-style-span" style="color: #323232; font-family: verdana; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px"><br /><a target="_blank" rel="lytebox" style="text-decoration: none; color: #b22279" href="http://img.bongda.24h.com.vn/uploadimage/thumb_files/20120106/bongda_24h_5011f1fd9dcf57d876e2d7755bf0aa35vcvvvvvvvvvvvv.jpg.jpg"><img border="0" src="http://img.bongda.24h.com.vn/uploadimage/thumb_files/20120106/bongda_24h_5011f1fd9dcf57d876e2d7755bf0aa35vcvvvvvvvvvvvv.jpg.jpg" /></a><a target="_blank" rel="lytebox" style="text-decoration: none; color: #b22279" href="http://img.bongda.24h.com.vn/uploadimage/thumb_files/20120106/bongda_24h_2f1a9d837699313268fd59e24184f523sssssssssssssssss.jpg.jpg"><img border="0" src="http://img.bongda.24h.com.vn/uploadimage/thumb_files/20120106/bongda_24h_2f1a9d837699313268fd59e24184f523sssssssssssssssss.jpg.jpg" /></a><a target="_blank" rel="lytebox" style="text-decoration: none; color: #b22279" href="http://img.bongda.24h.com.vn/uploadimage/thumb_files/20120106/bongda_24h_2f1a9d837699313268fd59e24184f523rausachcomvn13122011.jpg.jpg"><img border="0" src="http://img.bongda.24h.com.vn/uploadimage/thumb_files/20120106/bongda_24h_2f1a9d837699313268fd59e24184f523rausachcomvn13122011.jpg.jpg" /></a><a target="_blank" rel="lytebox" style="text-decoration: none; color: #14b7e2" href="http://img.bongda.24h.com.vn/uploadimage/thumb_files/20120106/bongda_24h_2f1a9d837699313268fd59e24184f523ddddd%C4%91.jpg.jpg"><img border="0" src="http://img.bongda.24h.com.vn/uploadimage/thumb_files/20120106/bongda_24h_2f1a9d837699313268fd59e24184f523ddddd%C4%91.jpg.jpg" /></a></span><span class="Apple-style-span" style="color: #323232; font-family: verdana; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px"><div id="post_message_1671081"><br /><br /><a target="_blank" rel="lytebox" style="text-decoration: none; color: #14b7e2" href="http://static80.ichodientuvn.com/data/UserData/user_image/viphungdaija/14ade517b7194426679b54cafdc8b49a.jpg"><img border="0" src="http://static80.ichodientuvn.com/data/UserData/user_image/viphungdaija/14ade517b7194426679b54cafdc8b49a.jpg" /></a>.</div><div><br /></div></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn tuấn hùng
- Địa chỉ: chợ gạo tiền giang
- Điện thoại: 1272146091 - Fax:
- email: viphungdaija,com@gmail.com
 

N

nguyên tuấn hùng

Guest
#2
ai co nhu cau dat hang 0941 252 777 a hung