Thanh Lý 10 Cặp BC Gà Mỹ Đẻ Trọng Lượng Trên 1.7kg/cặp

  • Thread starter serama2013
  • Ngày gửi
serama2013

serama2013

Lữ khách
#1
Hiện Mình Đang Cần Thanh Lý 10 Căp Bồ Câu Gà Mỹ !
Đang Đẻ Tốt
Trọng Lượng Từ 1.7kg/ Cặp Trở Lên
1 Cặp Gà Banh Đỏ
1 Cặp Gà Banh Trắng - 1 Cặp Gà Banh Đen
1 Cặp Sữ Tử Ý Chim Đẻ Màu Đỏ

Quý Anh Chị Nào Có Nhu Cầu Xin Liên Hệ : 0984.45.45.98 Phát Tài
Bồ Câu Gà Quý Anh Em Muốn Mua Bồ Câu Nhất Loại Đạt Chuẩn (loại 1) Bên Em Cũng Có
hình ảnh mang tính chất minh họa - khi mua xem rỏ lên cân tính tiền nha anh em !
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_79748bab552b4e306feb1651b838a5c6_1425370613.jpg&hash=0d89acd3db6b53be6232707614d31f58
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_bdc93967adcb7924c6231521ea6657b5_1425370617.jpg&hash=bb10f0596818f1dee54898cdacaaad0e
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_29c02b031aa7eeb2f90616747b0985e1_1425370622.jpg&hash=8729ff04bdd10cc2801ec56f5d66993a
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_029dbfd04b2a5d57f26ce03bf8629ab8_1425370628.jpg&hash=fcc7befc3694a59475bb3c9c18378aa7
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_c7bbb09d862c655c1cf307e5165f9853_1425370635.jpg&hash=15f49e39cb40d8bd1a168a530aa9c813

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_b0d7733725682180eeeb2fb83775c072_1425370922.jpg&hash=1c4cb1a3efd7b51bc813ee9a91b92a54
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_d9cd603a10ad4f4018fa886fc1c3c239_1425370926.jpg&hash=09321b231b3826684e904b0133d7cbe4
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_a1c0e5355ecc32342421a80d2dcaf469_1425370937.jpg&hash=c654766cf7f52b88cb8bf8dc9481d98d

Liên Hệ : 0984.45.45.98


upupupuppupupupupupup
upupupuppupuppupuppupuppupuppupupupupupupupupupuppupuuppupupupupupup
Up---------------------------------->
Up--------------------------------->
 

D

doanquang

Guest
#2
Hiện Mình Đang Cần Thanh Lý 10 Căp Bồ Câu Gà Mỹ !
Đang Đẻ Tốt
Trọng Lượng Từ 1.7kg/ Cặp Trở Lên
1 Cặp Gà Banh Đỏ
1 Cặp Gà Banh Trắng - 1 Cặp Gà Banh Đen
1 Cặp Sữ Tử Ý Chim Đẻ Màu Đỏ

Quý Anh Chị Nào Có Nhu Cầu Xin Liên Hệ : 0984.45.45.98 Phát Tài
Bồ Câu Gà Quý Anh Em Muốn Mua Bồ Câu Nhất Loại Đạt Chuẩn (loại 1) Bên Em Cũng Có
hình ảnh mang tính chất minh họa - khi mua xem rỏ lên cân tính tiền nha anh em !
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_79748bab552b4e306feb1651b838a5c6_1425370613.jpg&hash=0d89acd3db6b53be6232707614d31f58
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_bdc93967adcb7924c6231521ea6657b5_1425370617.jpg&hash=bb10f0596818f1dee54898cdacaaad0e
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_29c02b031aa7eeb2f90616747b0985e1_1425370622.jpg&hash=8729ff04bdd10cc2801ec56f5d66993a
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_029dbfd04b2a5d57f26ce03bf8629ab8_1425370628.jpg&hash=fcc7befc3694a59475bb3c9c18378aa7
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_c7bbb09d862c655c1cf307e5165f9853_1425370635.jpg&hash=15f49e39cb40d8bd1a168a530aa9c813

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_b0d7733725682180eeeb2fb83775c072_1425370922.jpg&hash=1c4cb1a3efd7b51bc813ee9a91b92a54
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_d9cd603a10ad4f4018fa886fc1c3c239_1425370926.jpg&hash=09321b231b3826684e904b0133d7cbe4
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2015%2F03%2F20150303_a1c0e5355ecc32342421a80d2dcaf469_1425370937.jpg&hash=c654766cf7f52b88cb8bf8dc9481d98d

Liên Hệ : 0984.45.45.98

upupupuppupupupupupup
upupupuppupuppupuppupuppupuppupupupupupupupupupuppupuuppupupupupupup
Up---------------------------------->
Cho giá và hình cặp gà đen hoặc trắng 1.9kg chim tầm 5tháng hoặc mới đẻ lứa đầu a
 

Đối tácTop