Thanh lý em ngân long size 40 giá mềm

  • Thread starter ngocduytt90
  • Ngày gửi
N

ngocduytt90

Guest
#1
<span style="color: #4d4d4d; font-family: arial, tahoma; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 17.999998092651367px">M&igrave;nh cần b&aacute;n em Ng&acirc;n long n&agrave;y để lấy bể l&ecirc;n đời em huyết long n&ecirc;n b&aacute;n lại cho bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu,c&aacute; m&igrave;nh khỏe mạnh,r&acirc;u đẹp,vảy s&aacute;ng bạc gi&aacute; cả hữu nghị chỉ 1tri&ecirc;ụ. Ai c&oacute; nhu cầu th&igrave; li&ecirc;n hệ m&igrave;nh nh&eacute;&nbsp;</span><img src="http://img407.imageshack.us/img407/8849/img0612cp0.jpg" border="0" />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: đào ngọc duy
- Địa chỉ: thủ dầu một - bình dương
- Điện thoại: 0987880892 - Fax:
- email: ngocduytt90@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop