THANH LÝ VƯỜN LAN 2NĂM TUỔI, CÂY TỐT . GIÁ RẺ

  • Thread starter daotue
  • Ngày gửi
D

daotue

Guest
#1
<p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất cần thanh l&yacute; vườn Phong lan gấp.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Quy m&ocirc;: 2000m2 trồng lan Mokara. Trồng được 2 năm, c&acirc;y ph&aacute;t triển tốt kh&ocirc;ng s&acirc;u bệnh, đang cho thu hoạch. Bao gồm c&aacute;c giống sau:</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- v&agrave;ng chanh: 900 c&acirc;y x 150.000 = 135.000.000 vnđ.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- V&agrave;ng nến: 300 c&acirc;y x 100.000 = 30.000.000 vnđ.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Trắng hồng: 300 c&acirc;y x 150.000 = 150.000.000 vnđ.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- T&iacute;m: 300 c&acirc;y x 150.000 = 45.000.000 vnđ.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Đỏ l&aacute; quặp: 500 c&acirc;y x 150.000 = 75.000.000 vnđ.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- V&agrave;ng mai: 900 c&acirc;y x 100.000 = 90.000.000 vnđ.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Ren red: 1650 c&acirc;y x 400.000 = 660.000.000 vnđ.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Tổng 4350 c&acirc;y. 1.080.000.000 vnđ.</span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" />GIA THANH L&Yacute; CHỈ 500TR/ CẨ VƯỜN. M&Ocirc;NG ANH CHỊ GI&Uacute;P ĐỠ<br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Tất cả đang cho thu hoạch. B&aacute;n lu&ocirc;n linh phụ kiện trồng lan, giới thiệu mối mua lan, giống lan.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Anh chị xem vườn tại B&igrave;nh chiểu, thủ đức Ngay đường B&igrave;nh Chiểu.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Mua nhanh gi&aacute; tốt. lưu &yacute; kh&ocirc;ng b&aacute;n lẻ.&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Lh: 0985479659. A tuệ. hoa hồng cho người giới thiệu.</span><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01047.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01046.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01045.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01043.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01042.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01041.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01040.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01038.jpg" /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01041.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01036.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01033.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01034.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01044.jpg" /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/112938-Ban-gap-vuon-lan-dang-cho-thu-hoach-cay-tot-gia-tot#ixzz292QWshJf">http://agriviet.com/home/threads/112938-Ban-gap-vuon-lan-dang-cho-thu-hoach-cay-tot-gia-tot#ixzz292QWshJf</a></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dao tue
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0985479659 - Fax:
- email: ddaoftueej@gmail.com
 

N

nguyenlong02

Guest
#2
thanh ly vuon lan dẻno gia re

Cần thanh ly vườn lan DENRO gia re,lan của mình là giống lan nhập từ Thai Lan về nhé,giống khỏe sạch bệnh,cây cao lan đang mùa thu hoạch .Mua từ 100-5oo chậu giá 27k/chau.tren 500chau giá 25k/chau.Nếu các bạn ở xa mình có thể gưi hàng qua xe.Minh cũng hay đi tp hcm có thể giao hàng cho bạn tận nơi.cảm ơn mọi người.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI

- Tên:long
- Địa chỉ:long khanh,dong nai
- Điện thoại:0613782106,01642443642
- email:nguyenthanhlong.267@gmail.com