thiết bị chăn nuôi: máng ăn máng, uống, rổ hai sóng, ba sóng,...

  • Thread starter mrthanhld
  • Ngày gửi
M

mrthanhld

Guest
#1
<p><font size="2"><strong>C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; nhưa B&igrave;nhThuận k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute;kh&aacute;ch h&agrave;ng!</strong></font></p> <p><font size="2">C&ocirc;ng ty cổ phần Cơ kh&iacute; Nhựa B&igrave;nh Thuận&nbsp;đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm săn xuất kinh doanhhơn 10 năm. Sản phẩm truyền thống của C&ocirc;ng ty l&agrave; thiết bị cho ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm. Thương hiệu B&igrave;nh Thuận đ&atilde; được nhiều người biết đến v&agrave; tin d&ugrave;ng. Sản phẩm của C&ocirc;ng ty đ&atilde; c&oacute; sức cạnh tranh tr&ecirc;n thị trường v&agrave; c&oacute; mặt tr&ecirc;n khắp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh mi&ecirc;n bắc như: Hưng Y&ecirc;n, Th&aacute;i B&igrave;nh, Bắc Giang,....</font></p> <p><font size="2">Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i phong ph&uacute; về mẫu m&atilde;, đa dạng về chủng loại, chất lượng tốt.</font></p> <p><font size="2"><strong>M&aacute;ng ăn cho gia cầm c&aacute;c k&iacute;ch cỡ nhỏ, trung, nhỡ,&nbsp;đại</strong></font></p> <p><font size="2"><br />&nbsp;<br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/07/02/462183/201207132159_m33.jpg" /></font></p> <p><font size="2"><strong>M&aacute;ng uống treo cho gia cầm c&aacute;c loại 2l, 4l, 8l</strong></font></p> <p><font size="2"><br />&nbsp;<br /><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/07/02/462183/201207132317_m4.jpg" /> <br /><br /><br /></font></p> <p><font size="2"><strong>Khay cho g&agrave; con&nbsp;ăn m&agrave;u v&agrave;ng, xanh</strong></font></p> <p><font size="2"><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/07/02/462183/201207132432_m31.jpg" /> <br /><br /><br /></font></p> <p><font size="2"><strong>Vỉ trứng c&aacute;c m&agrave;u:&nbsp;Đỏ,&nbsp;đen, xanh</strong></font></p> <p><font size="2"><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/07/09/462183/201207134209_m42.jpg" /> <br /><br /></font></p> <p><font size="2"><strong>Rổ 2 s&oacute;ng rổ 3 s&oacute;ng</strong></font></p> <p><font size="2"><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/07/09/462183/201207134319_m20.jpg" /> <br /><br /></font></p> <p><font size="2"><strong>M&aacute;ng ăn quay</strong></font></p> <p><font size="2"><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/07/09/462183/201207134422_m26.jpg" /> <br /><br /></font></p> <p><font size="2">&nbsp;Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i, qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ nhận được sự phục vụ tận t&igrave;nh, chu đ&aacute;o. Ch&uacute;ng t&ocirc;i giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; đến tận tay qu&yacute; kh&aacute;ch với thời gian nhanh nhất.</font></p> <p><font size="2"><span style="color: #ff0000"><strong>&nbsp;</strong></span></font></p> <p><font size="2"><span style="color: #ff0000"><strong>Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</strong></span></font></p> <p><font size="2"><span style="color: #ff0000"><strong>Mr Th&agrave;nh</strong></span></font></p> <p><font size="2"><span style="color: #ff0000"><strong>Phụ tr&aacute;ch kinh doanh </strong></span></font></p> <p><font size="2"><span style="color: #ff0000"><strong>0934601087</strong></span></font></p> <font size="2"><span style="color: #ff0000"><strong>thanhld.t5@gmail.com</strong></span></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lương Đức Thành
- Địa chỉ: Hà Nội
- Điện thoại: 0 - Fax: 0934601087
- email: thanhld.tn@gmail.com
 

Top