THIET BI PHONG THI NGHIEM - CUNG CAP THIET BI THI NGHIEM

  • Thread starter DAT HIEN CO.,LTD
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DAT HIEN CO.,LTD
- Địa chỉ: 37 HO VA N HUE, P9, Q PHU NHUAN
- Tel, Fax: 08-62764101
- Email: info@dat-hien.com
================================

CÔNG TY TNHH DAT HIEN, CHUYEN CUNG CẤP THIẾT BỊ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM TRONG NGHÀNH THƯC ĂN CHĂN NUÔI, CHẾ BIẾN THỦY SẢN

1/ Thực phẩm: Bộ phá mẫu, hệ thống chưng cất đạm, Chiết béo, Chiết xơ, máy phá mẫu bằng vi sóng, máy xác phân tích nhiệt GTA, Phân cực kế, khúc xạ kế, máy rửa Gluten, Falling number,

2/ Thủy sản: phòng vi sinh: đếm khuẩn lạc, dập mẫu, tủ cấy vi sinh, máy đọc – rửa Elisa, máy nhân gene PCR, kính hiển vi, tinh sạch DNA, Microtome, bộ điện di, chụp ảnh UV, máy giải trình trình tự DNA, kít elisa – PCR, máy xác định flatoxin, máy xác định ATP, máy đông cô, hệ thống lên men, bộ phản ứng sinh học ...

3/ Môi trường về nước: máy đo pH, conductivity, DO, máy quang phổ, BOD, COD, máy đo độ đục, TOC, TN, máy đo các thanh phần khí: CO2, NO2, CO, CxHy, SO2 ....
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top