Bán Thiết bị tưới tự động ( sân vườn, vường ươm, vườn lan, nông nghiệp)

#1
Cung cấp các loại đầu tưới nông nghiệp, sân vườn ngoại nhập
[/url]


ĐẦU PHUN COOLNET 4 CHIA: 90 000VNĐLưu lượng: 40L/HBán kính tưới: 1.5-2mÁp lực: 2-2.5bar


ĐẦU TƯỚI GYRONET: 50 000VNĐLưu lượng: 300L/HBán kính tưới: 4-5mÁp lực: 2-2.5bar


ĐẦU PHUN MEGANET: 95 000VNĐLưu lượng: 650L/HBán kính tưới: 10-12mÁp lực: 2.5-3.5bar


ĐẦU TƯỚI SPINNET: 80 000VNĐLưu lượng: 90 L/HBán kính phun: 3-4mÁp lực: 2-2.5 bar


LIÊN HỆ:
NGUYỄN VĂN SƯƠNG
EMAIL: SUONGNGUYENVAN84@GMAIL.COM
ĐIỆN THOẠI: 0976534499
A4/21B, BÙI HỮU NGHĨA, P.TÂN VẠN, TP.BIÊN HÒA, T.ĐỒNG NAI
 

Ngoan Hien

Lữ khách
#2
Cung cấp các loại đầu tưới nông nghiệp, sân vườn ngoại nhập
[/url]


ĐẦU PHUN COOLNET 4 CHIA: 90 000VNĐLưu lượng: 40L/HBán kính tưới: 1.5-2mÁp lực: 2-2.5bar


ĐẦU TƯỚI GYRONET: 50 000VNĐLưu lượng: 300L/HBán kính tưới: 4-5mÁp lực: 2-2.5bar


ĐẦU PHUN MEGANET: 95 000VNĐLưu lượng: 650L/HBán kính tưới: 10-12mÁp lực: 2.5-3.5bar


ĐẦU TƯỚI SPINNET: 80 000VNĐLưu lượng: 90 L/HBán kính phun: 3-4mÁp lực: 2-2.5 bar


LIÊN HỆ:
NGUYỄN VĂN SƯƠNG
EMAIL: SUONGNGUYENVAN84@GMAIL.COM
ĐIỆN THOẠI: 0976534499
A4/21B, BÙI HỮU NGHĨA, P.TÂN VẠN, TP.BIÊN HÒA, T.ĐỒNG NAIUpppppppp cho người cần!