Thiết kế lò ấp, nguyên lí và phương pháp. Có cập nhật thường xuyên!

Ý tưởng thiết kế thùng xốp khởi đầu cho lò ấp công suất lớn của mình. Ban đầu gg xem qua nhưng chủ yếu vẫn là cọ xát. Mình mạo phép đưa ra kinh nghiệm để mọi người tiến dần tới sự am hiểu tường tận về cách ấp trứng sau 2 tháng thử.
Đầu tiên là về quy trình ấp. Bao gồm làm nóng lò và cân bằng lò với công suất tương ứng là 100% và nhỏ hơn. Làm nóng thường là công suất tối đa rồi dùng chiết áp đưa công suất thiết bị làm nóng và lạnh xuống sao cho nhiệt toả trong bằng nhiệt thất thoát. Công nghệ tự điều áp cũng làm điều tương tự nhưng nhạy bén hơn, khỏi cần suy nghĩ cao hơn.
Ở các bài viết mình thấy k ai đề cập tới trung gian nhiệt là nơi cho giá trị nhiệt thử nghiệm và áp dụng có tính chính xác cao, đủ tin cậy để làm giá trị cài đặt bộ điều khiển và đặt đầu dò mà k quan tâm tới tính chính xác của thiết bị.
Đi vào nội dung chính:
máy ấp phải có 4 phần khi làm việc là vỏ cách nhiệt, nguồn nóng, nguồn lấy nóng và trung gian nhiệt. Trong đó trung gian nhiệt là nơi có nhiệt độ bằng nhiệt đầu dò thử giá trị trong ổ gà mẹ, nói cách khác là nó nằm giữa gà mẹ và trứng. Nguồn nóng ở gà mẹ là trao đổi chất cơ sở như hô hấp, tiêu hoá truyền về phần tiếp giáp trứng. Nguồn nóng mang nhiệt và độ ẩm do trao đổi cơ sở. Gọi là đèn và không gian gần đèn.
Nguồn lấy nóng là cách chúng ta làm nóng gián tiếp trứng vì nguồn nhiệt quá lớn từ trở k được trực tiếp vào trứng. Ở gà mẹ k có phần này. Phần này đảm bảo độ ẩm được đều với số lượng trứng lớn hơn khả năng gà mẹ ấp. Gọi là quạt và dòng hút thổi! Công suất nguồn lấy nóng tỉ lệ thuận tốc độ tăng ẩm lò, tỉ lệ thuận tốc độ bay hơi trứng nằm giáp trung gian nhiệt và ưu điểm làm chênh lệch nhiệt giữa các khay trứng giảm.
Mỗi cách thiết kế cho trung gian nhiệt ở những nơi khác nhau. Trứng nằm trong trung gian nhiệt bị sát, nở sớm còn nằm xa thì ẩm cao, nở muộn hoặc ngưng phát triển bởi sao? Hơi nước ngưng tụ làm độ ẩm tăng ở nơi xa nguồn nóng với nhiệt trung bình thấp( nguồn nhiệt tiếp xúc vật hấp thu nhiệt), ít gió. Rõ ràng là các thiết kế phổ biến hiểu chuyện nhưng vì lí do nào đó không thay đổi!
Với người chưa có kinh nghiệm, thường đặt đầu dò ở trứng. Còn người kinh nghiệm thì trung gian nhiệt đặt đầu dò chuẩn xác cho điều áp nhất.
Mình đang thử ấp dùng hơi nóng từ mái và khả quan. Có thể hướng dẫn người lười mua đồ chơi chơi mùa nắng vì gà mái k ấp được mấy đâu.
Ps: đang ấp mẻ 20 quả bằng sức nóng từ mái, cập nhật thường xuyên cho ae tò mò. Vẫn nguyên lí như trên!
 


Trích:
Công suất nguồn lấy nóng tỉ lệ thuận tốc độ tăng ẩm lò, tỉ lệ thuận tốc độ bay hơi trứng nằm giáp trung gian nhiệt và ưu điểm làm chênh lệch nhiệt giữa các khay trứng giảm.
Trứng nằm trong trung gian nhiệt bị sát, nở sớm còn nằm xa thì ẩm cao, nở muộn hoặc ngưng phát triển bởi sao? Hơi nước ngưng tụ làm độ ẩm tăng ở nơi xa nguồn nóng với nhiệt trung bình thấp

Những câu đó sai.

Bạn nghĩ vòng vo quá xa, mà không biết nghĩ
cho dễ hơn. Cái máy của bạn hỏng hẳn rồi.
Nó làm cho bạn nghĩ sai hết.
 
Chú phân tích quan điểm đúng cho cháu?
Lò của cháu đang chờ bộ điều khiển tv, hiện cháu k dùng điện tuần nay, trứng vẫn phát triển theo ấp đa kì. Gần trăm quả nở rồi và còn hơn trăm nữa. Hnay mát hơn k đủ 40 độ ngoài trời. Cháu đưa ra tính khả thi trên chất liệu đa dạng được tính toán dựa vào thực tế. Trích dẫn sai khi mà trứng ấp k dùng quạt đèn còn tính chất dòng khí k sai. Lò ấp cháu làm sai cũng k sao nhưng cháu cần biết đúng phải thế nào?
 
Vào làm thực tế đi, mình giải thích khúc mắc của bạn.
 
1- Tốc độ tăng đô ẩm phải là không đổi, và đúng ở
mức đã được kinh nghiệm rồi.

2- Công suất tỏa nhiệt phải lớn hơn nhiệt độ bay
mất ra khỏi lò ấp. Lò ấp tốt, thì nhiệt độ bay mất
rất ít, không đáng kể. Vì thế công suất lò nhiệt
không cần lớn.

3- Trứng ấp thì hầu như không bay hơi mấy. Nếu bay
hơi nhiều, thì trứng chết. Lò ấp mà trứng bay hơi
nhiều, là lò hở quá, hay lỗ thoát hơi quá lớn, quạt
quá mạnh hơn cần thiết.

4- Lò có chỗ nóng có chỗ lạnh, có chỗ gió nhiều,
có chỗ lặng gió, là lò không tốt. Lò lý tưởng thì
chỗ nào cũng như nhau về nhiệt độ và độ ẩm, và độ
thông gió. Không thông gió quá mạnh, vì không có
mục đích gì phải thổi gió mạnh.

5- Lò tốt thì không có chỗ nào ngưng hơi ẩm thành
giọt cả. Bạn nói lò có ngưng giọt nước, thì tôi mới
nói là lò không tốt. Khi nước ngưng tụ, độ ẩm đã
quá cao. Trường hợp của bạn, độ ẩm là 100%, không
thể ẩm hơn được nữa.

Đây là công thức tìm độ ẩm, độ ngưng sương, và nhiệt
độ:

RH = 100*(EXP((17.625*TD) / (243.04+TD)) / EXP((17.625*T) / (243.04+T)))
TD = 243.04*(LN(RH/100) + ((17.625*T) / (243.04+T))) / (17.625 - LN(RH/100) -((17.625*T) / (243.04+T)))
T = 243.04* (((17.625*TD) / (243.04+TD)) - LN(RH/100)) / (17.625+LN (RH/100) -((17.625*TD) / (243.04+TD)))

RH là độ ẩm cần thiết để ngưng ra giọt sương.
TD là nhiệt độ cần thiết để ngưng ra giọt sương.
T là nhiệt độ thực tế

Ví dụ lò ấp ở nhiệt độ thực tế là 37 độ, và
độ ẩm thực tế là 70% thì không thể nào ngưng
sương. Chỉ khi lò lạnh xuống 31 độ, mới ngưng
sương được. Nếu độ ẩm thực tế là 80% thì lò
phải lạnh xuống 33 độ mới ngưng sương được.
Nếu độ ẩm thực tế là 90%, thì nơi ngưng sương
là 35 độ. Ở những nhiệt độ đó, thì trứng ấp sẽ
phải chết.
 
Kiến thức vật lí chuẩn xác. Chú hiểu sai ý cháu rồi, ý chung của chú vẫn là lò phải có tính đối xứng. Cháu không đưa ra khả năng về hơi nước mà chỉ nhấn vào tính chất lạnh ngưng tụ( thể tích giảm, khối lượng tăng ) và ngược lại của khí.
Hơi nước dễ hóa lỏng nhất xét trong không khí nên khối lượng riêng lớn hơn các khi khác. Tức là nó mang theo nhiều nhiệt nhất. Cháu xác định độ ẩm k sử dụng thiết bị vì có thể làm cố định độ ẩm thông qua mặt thoáng nhưng chỉ làm trên mặt bên khối hộp thùng ấp. Chú biết vì sao không?
 
Nhiều câu bạn viết, tôi không hiểu được ý nghĩa.
Bạn có thể nghĩ và viết một cách đơn giản không?

Nói tóm lại, bạn nghĩ về máy ấp những điều mà
người thường không nghĩ đến. Bạn nên tập trung
trí óc nghĩ về những điều cần thiết nhất, bình
thường nhất. Đừng nghĩ về lý thuyết đâu đâu. Ví
dụ, tôi nói lý thuyết về độ ngưng sương, vì điều
đó có trong vật lý trường phổ thông rồi. Tuy nhiên
trong máy ấp trứng, chúng ta tuyệt đối không bao
giờ để chuyện đó xảy ra. Vậy thì bàn về nó làm
gì? Sao lại bàn những điều không cần thiết?

Hãy nên suy nghĩ bó gọn vào: Nhiệt độ, độ ẩm,
thông gió, và đảo trứng. Cần có bao nhiêu cái,
đặt ở đâu, và khống chế như thế nào. Không bao
giờ bàn lý thuyết suông.
 
Cháu không đảo và tạo ẩm. Nhiệt độ đặt trực tiếp trong ổ ấp gà mẹ từ đầu xác định. Khống chế ngày 3 lần chiết áp sai số không quá 0.5. Chú đang bảo vệ cho cách thiết kế ăn liền tốn tiền điện nước của mấy ông không giỏi tự đổi mới. Chú hãy thử làm như cháu xem kết quả tn. Chứ chú không đủ thực tế. Kiến thức suông mà cháu đưa nằm ở cấp 2 và giúp cháu hiểu lò ấp trừ chi tiết công nghệ fuzzy.
 
Hãy nên suy nghĩ bó gọn vào: Nhiệt độ, độ ẩm,
thông gió, và đảo trứng. Cần có bao nhiêu cái,
đặt ở đâu, và khống chế như thế nào. Không bao
giờ bàn lý thuyết suông.
Câu này mới ăn tiền đó ! đồng ý là @dudo92 viết cũng hay. tuy nhiên còn hơi sách vỡ mà nhiều ng đọc còn hay mơ mồ - trong đó có mình hix
Mình xin góp ý rằng , viết cho nông dân như mình hiểu thì phải viết theo kiểu " nông dân " - ngắn gọn - dễ hiểu để dễ làm theo , 1 khi ngta làm dc thì tự hiểu rõ nguyên lý làm việc , chứ bạn viết dài dòng đọc hoa cả mắt (cái này xin góp ý chứ k phải chỉ trích nhé !!!)
 
Có mấy dòng nhiêu, hiểu được thì ấp kiểu gì cũng ra, mình nói ra tuồn tuồn hết thì phải thế nào? Ai k hiểu thì hỏi, lí thuyết khó hiểu là 2 tháng mình ngồi cả đêm hôm đó chứ lí thuyết gì?! Cứ ấp đi, và kết quả là thế này này
02ORv03.jpg

YvjWAK7.jpg
 
Bài viết của bạn mà ai đọc mà làm dc thành cái lò ấp trứng mới sợ !
Bạn nên nói ngắn ngọn , quạt , đèn , độ ấm , lổ thông khí ,... các cái này đặt ở đâu là phù hợp ,và vì sao . Thì có lẽ nhìu ng đọc còn hiểu và cùng thảo luận chứ bạn viết thế này thì mình cũng đành chịu mặc dù mình đã làm thành công lò 500 trứng sau nhiều lần sữa chữa mới có thể đều nhiệt ở mọi vị trí của thùng ( 0,2*C ) và không có quán tính nhiệt kể cả lúc nắng nhất !!!
đôi lời cùng bạn !!! tks
cảm ơn bài viết tâm huyết của bạn, nhưng thực sự mình đọc không hiểu hết các ý bạn nói.
me too !!! huhu
 
Không có chuyện tự dưng có cái gì đó đâu, lười thì trước sau vẫn thất bại. Mình đưa ra thứ khó hiểu là để kích trí tuệ. Bạn có sự linh hoạt khi hiểu, thích ấp kiểu gì cũng được. Không gò bó chất liệu, nguồn nhiệt, còn thích ăn liền thì chuyện chỉ nói về tiền. Điều đó cản trở những người muốn làm nhưng không có nhiều tiền.
 
Bạn không làm đô ẩm mà ấp ra được thì cũng
may. Chắc là mấy hôm đó bên ngoài mưa dầm
dề, nên độ ẩm cao. Phải hôm nắng gắt vào
mùa khô ở miền Nam thì mới biết máy ấp của
bạn nở thế nào.

Tôi chưa bao giờ làm máy ấp cả. Tôi ở thành
thị, và ở Mỹ, làm được máy ấp thì bán cho ai?
Còn làm để cho vui, thì tôi không mấy có hứng
thú.

Tuy thế, tôi có tìm hiểu về máy ấp trứng đã
từ nhiều năm nay. Tuy rằng tôi không nhớ rõ
nhiệt độ là bao nhiêu, độ ẩm là bao nhiêu,
nhưng tôi nhớ rõ là phải có nhiều bộ phận máy
móc để kiểm tra và khống chế nhiệt độ và độ
ẩm. Tôi cũng nhớ rõ phải đảo trứng, và tôi
biết có 2 loại máy đảo trứng, là đảo cả khay,
và chỉ đảo một hàng trứng thôi.

Tôi còn nhớ rõ, trong những máy móc trên, cái
quan trọng nhất là thông gió trong lò. Điều
này làm cho các trứng đều có nhiệt độ và độ
ẩm như nhau. Các máy tốt xấu hơn nhau là ở
hệ thống này.

Mỗi máy thiết kế khác nhau, trước hết là về
cỡ. Có máy chỉ ấp 50 trứng thôi. Có máy ấp
vài nghìn trứng. Vì cỡ khác nhau, nên các khay
trứng khác nhau về cỡ và số lượng. Tủ ấp phải
khác nhau về dài, rộng và cao. Điều đó dẫn đến
khác nhau vè thông gió rất nhiều. Mỗi khi làm
một tủ ấp, người làm phải tính hết mọi việc
để cho thông gió dược tốt, mà không phải bật
quạt công suất lớn vù vù. Như tôi đã nói, tủ
ấp tốt là không khí ổn định, không thay đổi
nhiệt độ và độ ẩm. Vì thế, công suất không cần
lớn. Thiết kế phải đun nước lấy độ ẩm như nhúng
bóng điện vào nước, mua máy phun ẩm có bán ở
chợ, là thiết kế sai. Chẳng phải sai là không
ấp nở tốt, mà sai ở chỗ làm to chuyện quá, khi
mà có thể làm tốt một cách dễ dàng hơn nhiều.
 
Ý tưởng cho bóng nhúng,rất nhiều trong số thiết kế cổ điển cháu đều thử và tin tính khả thi như mọi người khác. Cháu cũng rất thích giống người khác, trong lúc không làm vừa lòng trí tưởng tượng mơ hồ, cháu vô tình tạo ra thiết kế tiếp bước từ sai sót bằng số thiết bị ít ỏi. Đi mua fox về thích lắm, dùng cũng được nhưng đúng là cháu vẫn tò mò. Cháu muốn hiểu vì cháu cần. Và đến bây giờ, mặc dù bác nông dân bán gà cho cháu bán lựa toàn trống. Ông bác đó bán giống gà hiếm có đặc điểm là người nông dân giống bố người yêu cháu nhưng cũng có phần đáng ghét là tính độc quyền giống mấy ông bán máy ấp. Họ bán phần khung chứ đâu bán cái lòng. Nhưng cũng không phải điều cháu quan tâm! Muốn làm nông bền thì phải hiểu những thứ mình làm, muốn. Muốn nuôi vạn gà vịt ngan hay đà điểu mà đi mua máy ấp thì chỉ nuôi mấy ông thợ hàn thêm đồ nhậu.
Về độ ẩm, trời lạnh nước bốc hơi ít nhưng ngưng dưới mặt đất. Còn nóng bốc nhiều, đi đâu mà phải lo. Không phải cháu không thích giống nhưng cháu có đủ thực tế rồi. Đâu phải cứ lắm tiền, nhiều của mới sống được?!
Mình làm cái 1000 trứng và đăng lên sau vì ông a thợ hàn bận uống rượu quá.
Với thủy cầm, chim công cần nhiệt và ẩm cao thích hợp với lò trong bài còn gà cần độ ẩm và nhiệt thấp hơn làm thùng có mặt bên thoáng cao hơn.
 
MONG CÁC CAO NHÂN GÓP Ý HỘ EM ĐỂ E CHỈNH LẠI CÁI MÁY NÀY CHO HOÀN CHỈNH ĐỂ TỶ LỆ NỞ OK HƠN
1bi5qB.jpg
 
Back
Top