Thông Tin Về Hàm Lượng Phân Bón: Hiểu Được Tỷ Lệ Và Ứng Dụng Phân Bón (P1)

  • Thread starter Ban_Cong_Xanh
  • Ngày gửi


Có nhiều yếu tố cần thiết cho sức khoẻ của cây trồng. Trong đó, ba chất dinh dưỡng – nitơ, phốt pho và kali – thường được nhắc đến trong tỷ lệ phân bón . Các số trong tỷ lệ tương ứng với lượng chất dinh dưỡng được thể hiện trong hàm lượng phân bón. Nhưng làm thế nào để biết được mỗi cây trồng cần bao nhiêu tỷ lệ phân bón và làm thế nào để áp dụng chúng? Tỷ lệ phân bón và các ứng dụng thường được ghi trong các hướng dẫn sử dụng, nhưng có nhiều hơn một chút so với việc sử dụng phân bón thích hợp.
Thông tin về hàm lượng phân bón
Phân bón
rất tốt cho cây trồng. Tuy nhiên, quá nhiều các chất dinh dưỡng không phù hợp với cây trồng có thể gây tác dụng phụ và quá nhiều phân bón có thể gây đốt rễ và chồi cây. Tìm hiểu về hàm lượng phân bón sẽ cung cấp cho bạn một kiến thức tổng quát về lượng chất dinh dưỡng trong công thức cũng như các chất dinh dưỡng khác như canxi và magiê. Việc phân tích hoặc đánh giá trên một nhãn phân bón cho biết tỷ lệ của mỗi chất dinh dưỡng đa lượng trong sản phẩm, đại diện bởi một tỷ lệ ba chỉ số (N-P-K). Điều này rất quan trọng để lưu ý nếu bạn đang muốn phát triển lá cây hoặc thúc đẩy nở hoa.
Tỷ lệ ba chỉ số thể hiện lượng nitơ, photpho và kali xuất hiện trong tỷ lệ. Nitơ, số đầu tiên, hướng sự phát triển của lá, trong khi phốt pho góp phần kích thích cho cây ra hoa và phát triển rễ. Kali là yếu tố cần thiết cho tổng thể sức khoẻ của cây trồng và tăng khả năng phòng vệ của cây đối với các điều kiện và bệnh không thuận lợi. Vì vậy một loại phân bón 10-5-5 là loại phân bón có tỷ lệ nitơ cao hơn, trong khi phân bón 5-10-5 sẽ là loại phân phù hợp cho tăng cường nở hoa.

Phân bón cho cây trồng phải cân bằng tỷ lệ N-P-K
Ngoài ra còn có các chất dinh dưỡng và chất độn khác trong phân bón. Khi sử dụng phân bón, điều quan trọng cần lưu ý là cần nỗ lực để cân bằng những tỷ lệ này sao cho phù hợp với nhu cầu của cây trồng. Sau đó, bạn cần phải xem xét tỷ lệ áp dụng phân bón. Đối với những người làm vườn lười biếng, họ có thể muốn xem xét một loại phân bón giải phóng thời gian mà dần dần giải phóng chất dinh dưỡng trong khoảng thời gian 3-6 tháng. Điều này là có sẵn thông qua các ứng dụng chất lỏng hoặc các hạt hoạt động nhanh.

Thông Tin Về Hàm Lượng Phân Bón: Hiểu Được Tỷ Lệ Và Ứng Dụng Phân Bón p2
 Quảng cáoTop