Thông Tin Về Hàm Lượng Phân Bón: Hiểu Được Tỷ Lệ Và Ứng Dụng Phân Bón (P2)

  • Thread starter Ban_Cong_Xanh
  • Ngày gửi
Ban_Cong_Xanh

Ban_Cong_Xanh

Nhà nông nghiệp dư
#1
d2e18d_003f9208a30842d6a3958c50dce59f12new.jpg


Làm thế nào để tính tỷ lệ phân bón
Tỷ lệ
sử dụng phân bón phụ thuộc vào công thức và nhu cầu dinh dưỡng chính của cây trồng. Chất dinh dưỡng quan trọng nhất là nitơ. Tỷ lệ áp dụng phân bón nitơ tiêu chuẩn là 0,1 đến 0,2 pounds/100 ft2. Điều này chuyển thành 0,5 đến 1 pound ammonium sulfate, 0,3 đến 0,6 pounds nitơ amoni hoặc 0,2 đến 0,4 pound urê.
Bạn nên kiểm tra đất để xác định lượng phốt pho và kali phù hợp. Hầu hết các loại đất đều có hai chất dinh dưỡng này mà bạn không cần phải sử dụng nhiều. Việc sử dụng phân bón dư thừa các chất dinh dưỡng này có thể dẫn đến lượng muối trong đất cao.
Để tính toán lượng phân bón bạn cần một khu vực rộng lớn, chẳng hạn như bãi cỏ, hãy tính ra bàn vuông và sau đó phân chia lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng đó bằng lượng chất dinh dưỡng đó trong phân bón của bạn. Ví dụ: một bãi cỏ rộng 1.000 ft2 sẽ cần 2 pound nitơ/mỗi ft2. Nếu công thức của bạn là 10-10-10, bạn có 10% nitơ trong sản phẩm. Chia 2 cho 0,1 để lấy 20 pound cho mỗi 1000 ft2của bãi cỏ. Vậy là bạn đã có tỷ lệ sử dụng phân bón của 20 pound.

bbkunstmestjonggewas.jpg


Bón phân với tỷ lệ hợp lý sẽ giúp cây trồng khỏe mạnh
Tỷ lệ phân bón và ứng dụng
Để tránh rắc rối, bạn cũng cần phải quyết định khi nào và bao lâu để bón phân cho cây trồng của bạn. Điều này phụ thuộc vào loại ứng dụng mà bạn chọn.
– Một loại phân bón hoàn chỉnh thường là đủ cho hầu hết các loại cây cảnh và nên được áp dụng vào mùa xuân và có thể được áp dụng lại trong 2 hoặc 3 tháng.
– Phân bón phân giải theo thời gian thường chỉ được áp dụng vào mùa xuân và cuối các mùa.
– Phân bón lỏng cung cấp phân đạm nitơ nhanh nhất nhưng thường mất hai tuần để đi vào trong đất và sau đó cây trồng sẽ cần được bón lại phân này.
– Phân bón dạng hạt mất nhiều thời gian để đưa chất dinh dưỡng vào đất và tồn tại lâu hơn một vài tuần.
Các loại đất có hàm lượng chất hữu cơ cao, nơi ủ phân hoặc các chất bổ sung khác, cần ít phân bón hơn vì chúng đã có nguồn dinh dưỡng tự nhiên có sẵn cho rễ cây. Các ứng dụng đặc biệt của các chất hữu cơ, chẳng hạn như phân chuồng và đống lá cây hoặc cỏ cắt, bổ sung công việc của mua phân bón và cũng kéo dài thời gian mà bạn phải bón phân.
Một sự kết hợp của việc quản lý phân bón tổng hợp và hữu cơ là một cách tuyệt vời để tăng cường sức khoẻ cây trồng và đảm bảo vụ mùa phong phú.
Thông Tin Về Hàm Lượng Phân Bón: Hiểu Được Tỷ Lệ Và Ứng Dụng Phân Bón (P1)
 

Đối tácTop