Thông tre ra hoa- trái

  • Thread starter DQKhanh
  • Ngày gửi
DQKhanh

DQKhanh

Sưu tầm thực vật quý hiếm 0907555780
Nông dân @
#1
K có cây Thông Tre Podocarpus Pilgeri ( Vạn Niên Tùng Kim Cương ) bỗng dưng có trái - trồng ở Long An . K cứ nghĩ là ở rừng núi cao , mát thì cây mới ra hoa - trái .
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5793%2F23540993549_ac214b5c98_o.jpg&hash=5869c1ef6d0ee9b927de0c4d66ac3986

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-8__w-rtk8IM%2FVnlsH62g-KI%2FAAAAAAAANR4%2FDSHemQaQBvk%2Fs0%2F567965e2ee26a.jpg&hash=3c1191a0a88fd6acd6a5b81e0c6de3e5

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-w88cI6x8WTA%2FVnlsJeYQw_I%2FAAAAAAAANSA%2F0CQfqtUZ-b4%2Fs0%2F567965ea0ed39.jpg&hash=d328d61555cd92887f456e66e1c9813e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5661%2F23282086183_1cfa824613_o.jpg&hash=2b400a684736057c2d43eea7396a452b

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-MCoZ75dCK0A%2FVnlsMlp_8CI%2FAAAAAAAANSI%2FHOARZvvXHAU%2Fs0%2F567965f6b1298.jpg&hash=ee2c754be3ab193f73621922d26ad04c

Khi hạt chín K sẽ giữ lại một ít ươm thử xem co nảy mầm không . Còn lại sẽ gửi tặng các bạn , các anh. Nhưng K chưa biết nhận diện cách nào khi hạt chín ^^ .
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
#2
Dễ thôi. Khi nào khô héo là chín.
Chắc nhất là khi rụng xuống.

Vậy bạn cứ đợi khi trái rất to,
có vẻ già, thì lấy túi nilon bọc
lại. Khi nào thấy trái hay hạt
rụng xuống đáy túi, thì chắc là
chín. Sau khi từng trải rồi, thì
bạn biết lúc nào có thể hái, chứ
không đợi nó rụng xuống nữa.
 
DQKhanh

DQKhanh

Sưu tầm thực vật quý hiếm 0907555780
Nông dân @
#3
Còn đây là Thông Tre (lá dài) Podocarpus Neriifolius D.Don
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5832%2F23282404813_dd8b72fa1a_o.jpg&hash=aff7d63280fb8e3b4c2f2486509ff819

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-hxuneEFQbfY%2FVnlxF9OgN9I%2FAAAAAAAANSo%2F9nEWmBTl8X8%2Fs0%2F56796adc398ff.jpg&hash=404b22249ae420f0d3c29c77193f579d

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-ETRr-muvqTY%2FVnlxHhNnKzI%2FAAAAAAAANSw%2FjXRmAopd2xk%2Fs0%2F56796ae3136d2.jpg&hash=edc19f777004c5ae85d859006adb24a9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5649%2F23613486790_f93295be17_o.jpg&hash=4a964ad566fce800443b19a417200e9c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5820%2F23541324659_1aff28f9ba_o.jpg&hash=87417d5bb669904e093f651b59722c80

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-oiZ--L7s-Mk%2FVnlxNiRQw6I%2FAAAAAAAANS4%2FVAz_brz1jxY%2Fs0%2F56796afabe4e4.jpg&hash=08bd0b1cc957b7a6e5a556748a8a95ec

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-qpvUsyP_bBI%2FVnlxPZVBaZI%2FAAAAAAAANTA%2F0G9faNu3vWw%2Fs0%2F56796b01dd038.jpg&hash=e013f693ac7972b9e6a21d9d6a371050
Cây này K trồng 4 năm rồi , cao 5m trồng trên đất cát lấp dầy 1,5m . Cây lên khá nhanh , khoẻ trong điều kiện được bón phân đầy đủ , tưới nước 2 lần 1 tuần .
Dễ thôi. Khi nào khô héo là chín.
Chắc nhất là khi rụng xuống.

Vậy bạn cứ đợi khi trái rất to,
có vẻ già, thì lấy túi nilon bọc
lại. Khi nào thấy trái hay hạt
rụng xuống đáy túi, thì chắc là
chín. Sau khi từng trải rồi, thì
bạn biết lúc nào có thể hái, chứ
không đợi nó rụng xuống nữa.
Con cám ơn bác rất nhiều . Bác thích cây này không ? Con sẽ gửi hạt qua tặng bác .
 
Last edited:
N

nguyễn văn dư

Nhà nông nghiệp dư
#4
Còn đây là Thông Tre (lá dài) Podocarpus Neriifolius D.Don
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5832%2F23282404813_dd8b72fa1a_o.jpg&hash=aff7d63280fb8e3b4c2f2486509ff819

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-hxuneEFQbfY%2FVnlxF9OgN9I%2FAAAAAAAANSo%2F9nEWmBTl8X8%2Fs0%2F56796adc398ff.jpg&hash=404b22249ae420f0d3c29c77193f579d

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-ETRr-muvqTY%2FVnlxHhNnKzI%2FAAAAAAAANSw%2FjXRmAopd2xk%2Fs0%2F56796ae3136d2.jpg&hash=edc19f777004c5ae85d859006adb24a9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5649%2F23613486790_f93295be17_o.jpg&hash=4a964ad566fce800443b19a417200e9c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5820%2F23541324659_1aff28f9ba_o.jpg&hash=87417d5bb669904e093f651b59722c80

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-oiZ--L7s-Mk%2FVnlxNiRQw6I%2FAAAAAAAANS4%2FVAz_brz1jxY%2Fs0%2F56796afabe4e4.jpg&hash=08bd0b1cc957b7a6e5a556748a8a95ec

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-qpvUsyP_bBI%2FVnlxPZVBaZI%2FAAAAAAAANTA%2F0G9faNu3vWw%2Fs0%2F56796b01dd038.jpg&hash=e013f693ac7972b9e6a21d9d6a371050
Cây này K trồng 4 năm rồi , cao 5m trồng trên đất cát lấp dầy 1,5m . Cây lên khá nhanh , khoẻ trong điều kiện được bón phân đầy đủ , tưới nước 2 lần 1 tuần .

Con cám ơn bác rất nhiều . Bác thích cây này không ? Con sẽ gửi hạt qua tặng bác . Con có rất nhiều người thân bên nội - bên ngoại đang ở Mỹ , nhưng chưa thử gửi hạt cây qua đó bằng đường Bưu Điện lần nào .
a khánh hình cuối cùng cây kế bên lá nhỏ nhỏ là cây gì za a khánh.
 
DQKhanh

DQKhanh

Sưu tầm thực vật quý hiếm 0907555780
Nông dân @
#5
a khánh hình cuối cùng cây kế bên lá nhỏ nhỏ là cây gì za a khánh.
Cẩm Lai Bà Rịa Dalbergia bariaensis . Cây này trồng theo kĩ thuật tạo vân gốc đẹp nên hiện nay K đang hạn chế chiều cao của cây này .
 
L

luungoc

Nhanong.Com
#6
@DQKhanh . Khánh cây thông tre lá dài e dẩn giống từ đâu về trồng vậy. Cây phát triển dáng cao lá đẹp đó nha. Nếu còn hạt share a ươm trồng thử trên đất đỏ bazan xem thế nào. Khánh tầm cây quý tốt quá. Ngưỡng mộ vì lòng đam mê lâm nghiệp của Khánh.
Còn đây là Thông Tre (lá dài) Podocarpus Neriifolius D.Don
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5832%2F23282404813_dd8b72fa1a_o.jpg&hash=aff7d63280fb8e3b4c2f2486509ff819

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-hxuneEFQbfY%2FVnlxF9OgN9I%2FAAAAAAAANSo%2F9nEWmBTl8X8%2Fs0%2F56796adc398ff.jpg&hash=404b22249ae420f0d3c29c77193f579d

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-ETRr-muvqTY%2FVnlxHhNnKzI%2FAAAAAAAANSw%2FjXRmAopd2xk%2Fs0%2F56796ae3136d2.jpg&hash=edc19f777004c5ae85d859006adb24a9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5649%2F23613486790_f93295be17_o.jpg&hash=4a964ad566fce800443b19a417200e9c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5820%2F23541324659_1aff28f9ba_o.jpg&hash=87417d5bb669904e093f651b59722c80

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-oiZ--L7s-Mk%2FVnlxNiRQw6I%2FAAAAAAAANS4%2FVAz_brz1jxY%2Fs0%2F56796afabe4e4.jpg&hash=08bd0b1cc957b7a6e5a556748a8a95ec

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-qpvUsyP_bBI%2FVnlxPZVBaZI%2FAAAAAAAANTA%2F0G9faNu3vWw%2Fs0%2F56796b01dd038.jpg&hash=e013f693ac7972b9e6a21d9d6a371050
Cây này K trồng 4 năm rồi , cao 5m trồng trên đất cát lấp dầy 1,5m . Cây lên khá nhanh , khoẻ trong điều kiện được bón phân đầy đủ , tưới nước 2 lần 1 tuần .

Con cám ơn bác rất nhiều . Bác thích cây này không ? Con sẽ gửi hạt qua tặng bác .
 
DQKhanh

DQKhanh

Sưu tầm thực vật quý hiếm 0907555780
Nông dân @
#7
@DQKhanh . Khánh cây thông tre lá dài e dẩn giống từ đâu về trồng vậy. Cây phát triển dáng cao lá đẹp đó nha. Nếu còn hạt share a ươm trồng thử trên đất đỏ bazan xem thế nào. Khánh tầm cây quý tốt quá. Ngưỡng mộ vì lòng đam mê lâm nghiệp của Khánh.
Cây này gửi về từ Phong Nha- Kẻ Bàng. Em sẽ gọi kêu gửi thêm 1 cây tặng anh. Nhưng chắc phải qua tết mới có vì giờ trên đó đang khá bận do chuẩn bị đón khách tết.
 
N

nguyễn văn dư

Nhà nông nghiệp dư
#8
Cẩm Lai Bà Rịa Dalbergia bariaensis . Cây này trồng theo kĩ thuật tạo vân gốc đẹp nên hiện nay K đang hạn chế chiều cao của cây này .
a khánh có nhiều chiêu hay quá có dịp học hỏi mới được. a khánh mà chắc lúc nào cv của a gắn bó vời cây suốt hả a. sở thích e thì trồng trọt và chăn nuôi nhưng e đang thu hẹp sở thích lại gì gd .
 
DQKhanh

DQKhanh

Sưu tầm thực vật quý hiếm 0907555780
Nông dân @
#9
a khánh có nhiều chiêu hay quá có dịp học hỏi mới được. a khánh mà chắc lúc nào cv của a gắn bó vời cây suốt hả a. sở thích e thì trồng trọt và chăn nuôi nhưng e đang thu hẹp sở thích lại gì gd .
K kinh doanh quán cafe và làm một số công việc hỗ trợ cho nhà hàng và bida máy lạnh( của người thân trong gia đình )
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
#10
Con cám ơn bác rất nhiều . Bác thích cây này không ? Con sẽ gửi hạt qua tặng bác .
Cám ơn. Tôi thích lắm. Có điều không trồng
được. Tôi về Sài Gòn, lượm được một túi hạt
giống nhiều loại cây, tuy rằng biết mình
ở xứ lạnh không trồng được. Đến lúc lên máy
bay trở về Mỹ, đành bỏ lại túi hạt giống đó.
 
DQKhanh

DQKhanh

Sưu tầm thực vật quý hiếm 0907555780
Nông dân @
#11
Cám ơn. Tôi thích lắm. Có điều không trồng
được. Tôi về Sài Gòn, lượm được một túi hạt
giống nhiều loại cây, tuy rằng biết mình
ở xứ lạnh không trồng được. Đến lúc lên máy
bay trở về Mỹ, đành bỏ lại túi hạt giống đó.
Bạn của mẹ con ở Mỹ về ăn tết Việt Nam thấy mai vàng nhiều cánh thuần chủng ở nhà con nên lấy hạt đem qua đó trồng sống rất tốt ạ. Nhưng ở Cali còn ở miền khác thì con không biết .
Cám ơn. Tôi thích lắm. Có điều không trồng
được. Tôi về Sài Gòn, lượm được một túi hạt
giống nhiều loại cây, tuy rằng biết mình
ở xứ lạnh không trồng được. Đến lúc lên máy
bay trở về Mỹ, đành bỏ lại túi hạt giống đó.
Cây bung túi phấn :
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-RI2OK3hAaI0%2FVn4Y057m1gI%2FAAAAAAAAN3s%2FV2MSSrCIJSU%2Fs0%2F567e1292e5982.jpg&hash=8b6aa1bb9c52032e144545a4353a2223

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-FhFzJT8pmpM%2FVn4Y2dMmjVI%2FAAAAAAAAN30%2FEYmGtaDBhvY%2Fs0%2F567e129861cb9.jpg&hash=ae31ae474f400371c6abde75bb98898f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5642%2F23950191246_40be9f23c5_o.jpg&hash=d55f0e7327d19aac8101a402b5595f33

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5733%2F23868058052_81c634cb74_o.jpg&hash=4bab3190031915b6b0fce84f4960a9f4

Túi phấn bung ra rớt trắng lắm tắm trên các lá . Và các cụm trái đang chuyển dần sang màu nâu nhạt . Hjc - không biết trái có thụ phấn được không .
 
V

Vubarca

Lữ khách
#12
Cho mình hỏi 1 chút, loài thông tre lá dài có hoa ko ạ ? Lá cây chuyển từ màu đỏ sang màu xanh nhạt tầm khoảng bao nhiêu tháng? Và từ màu xanh nhạt đến màu xanh đậm là khoảng bao nhiêu tháng ạ ?
 

Quảng cáo

Top