Bán Thủ Đức _ Thanh lý Bồ câu Kiểng

  • Thread starter PhucThuDuc
  • Ngày gửi
P

PhucThuDuc

Lữ khách
#1
Đã xong. Nhờ Mod close toppic giúp. Thanks
 

Last edited:
P

PhucThuDuc

Lữ khách
#3
Vào thẳng vấn đề cho đở mất thời gian của Anh em:
* Thanh lý:
1) Bồ câu gà màu socola loại 5,5 tháng chuẩn bị rớt trứng 1,6-->1,7kg/cặp = 1,200K.
2) Bồ câu gà ......................3 tháng................................................./cặp.= 800K
3) Bồ câu thổi Kèn trắng đẹp, to con chân lông ngắn (khỏi sợ dính phân bẩn) 2,5--->3 tháng/cặp = 800K.
4) Bồ câu thổi kèn.................................................................................... Đang đẻ tốt/cặp = 1,100K
5) Ké thêm:
- 01 bồ câu gà trống lẻ (đạp mái tốt) khoảng 0.7kg = 400K
- 01 bồ câu thổi Kèn trống chim 4 tháng = 400K
P/s: Bắt từ 02 cặp trở lên gọi để có giá tốt nhất nhé.
* Bổ sung hình sau nha AE
- AE nào có đam mê hoặc có nhu cầu pm cho mình or liên lạc theo 0909.718.612-Phúc. AE đến ngã tư Bình Phước, Q.thủ Đức gọi mình ra đón vào xem và lựa chọn.
- Bà con ghé ngang qua đá đít em phát để chim mau bay nha . Cảm ơn nhiều

Up! Bùm
 
P

PhucThuDuc

Lữ khách
#5
Vào thẳng vấn đề cho đở mất thời gian của Anh em:
* Thanh lý:
1) Bồ câu gà màu socola loại 5,5 tháng chuẩn bị rớt trứng 1,6-->1,7kg/cặp = 1,200K.
2) Bồ câu gà ......................3 tháng................................................./cặp.= 800K
3) Bồ câu thổi Kèn trắng đẹp, to con chân lông ngắn (khỏi sợ dính phân bẩn) 2,5--->3 tháng/cặp = 800K.
4) Bồ câu thổi kèn.................................................................................... Đang đẻ tốt/cặp = 1,100K
5) Ké thêm:
- 01 bồ câu gà trống lẻ (đạp mái tốt) khoảng 0.7kg = 400K
- 01 bồ câu thổi Kèn trống chim 4 tháng = 400K
P/s: Bắt từ 02 cặp trở lên gọi để có giá tốt nhất nhé.
* Bổ sung hình sau nha AE
- AE nào có đam mê hoặc có nhu cầu pm cho mình or liên lạc theo 0909.718.612-Phúc. AE đến ngã tư Bình Phước, Q.thủ Đức gọi mình ra đón vào xem và lựa chọn.
- Bà con ghé ngang qua đá đít em phát để chim mau bay nha . Cảm ơn nhiều
Úp...................
 
P

PhucThuDuc

Lữ khách
#8
Vào thẳng vấn đề cho đở mất thời gian của Anh em:
* Thanh lý:
1) Bồ câu gà màu socola loại 5,5 tháng chuẩn bị rớt trứng 1,6-->1,7kg/cặp = 1,200K.
2) Bồ câu gà ......................3 tháng................................................./cặp.= 800K
3) Bồ câu thổi Kèn trắng đẹp, to con chân lông ngắn (khỏi sợ dính phân bẩn) 2,5--->3 tháng/cặp = 800K.
4) Bồ câu thổi kèn.................................................................................... Đang đẻ tốt/cặp = 1,200K
5) Ké thêm:
- 01 bồ câu gà trống lẻ (đạp mái tốt) khoảng 0.7kg = 400K
- 01 bồ câu thổi Kèn trống chim 4 tháng = 400K
P/s: Bắt từ 02 cặp trở lên gọi để có giá tốt nhất nhé.
* Bổ sung hình sau nha AE
- AE nào có đam mê hoặc có nhu cầu pm cho mình or liên lạc theo 0909.718.612-Phúc. AE đến ngã tư Bình Phước, Q.thủ Đức gọi mình ra đón vào xem và lựa chọn.
- Bà con ghé ngang qua đá đít em phát để chim mau bay nha . Cảm ơn nhiều

Bay lên choae quan tâm nào
 
P

PhucThuDuc

Lữ khách
#10
Vào thẳng vấn đề cho đở mất thời gian của Anh em:
* Thanh lý:
1) Bồ câu gà màu socola loại 5,5 tháng chuẩn bị rớt trứng 1,6-->1,7kg/cặp = 1,200K.
2) Bồ câu gà ......................3 tháng................................................./cặp.= Đã bán
3) Bồ câu thổi Kèn trắng đẹp, to con chân lông ngắn (khỏi sợ dính phân bẩn) 2,5--->3 tháng/cặp = 800K.
4) Bồ câu thổi kèn.................................................................................... Đang đẻ tốt/cặp = 1,200K
5) Ké thêm:
- 01 bồ câu gà trống lẻ (đạp mái tốt) khoảng 0.7kg = 400K
- 01 bồ câu thổi Kèn trống chim 4 tháng = 400K
P/s: Bắt từ 02 cặp trở lên gọi để có giá tốt nhất nhé.
* Bổ sung hình sau nha AE
- AE nào có đam mê hoặc có nhu cầu pm cho mình or liên lạc theo 0909.718.612-Phúc. AE đến ngã tư Bình Phước, Q.thủ Đức gọi mình ra đón vào xem và lựa chọn.
- Bà con ghé ngang qua đá đít em phát để chim mau bay nha . Cảm ơn nhiều
Úp. mau đi
 

Đối tác


Top