Thủ Đức gà tre hàng hiếm mới về(2 ó mái lại, 2 nhạn)

Bác có gà mỹ lai (50% trở lên ) khoảng 1,8-2kg k? giới thiệu lên đi Bác? có giao hàng xuống đồng nai k?
 


Back
Top