Thủ Đức - Q9 Gà mái Mỹ lai !

linhtai

Nhà nông nghiệp dư
gà đẹp!. muốn hỏi giá nhưng bạn hok trả lời tin nhắn nên ngại quá!. nếu có thể thì bạn trả lời qua hộp thư cho mình tham khảo nhé. nếu hợp với túi tiền thì mình bắt.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 


Top