Thu hoạch xà lách, cải bẹ xanh như thế nào.

YOS77

Lữ khách
#1
Cho mình hỏi khi thu hoạch xà lách, cải bẹ xanh, cắt sát gốc. Gốc đó mình tiếp tục bón phân trồng tiếp hay là bỏ mầm mới vô trồng.

Nếu như tiếp tục trồng rễ cũ thì khi nào mới thay cây mầm mới. Nếu dùng cây mầm mới, thì tại sao ko nhổ rễ lên luôn.

Mình đang tìm hiểu để trồng và tính toán vụ mùa sao thích hợp. Hy vọng ai có kinh nghiệm chỉ giúp. thank.

Mình trồng thổ canh.
 

anhmytran

_
Nông dân @
#2
Thu hoạch xong, cuốc bở gốc, trồng cây mới gieo từ hạt, chứ không trồng mầm từ gốc.
Tại sao?
Ươm hạt rồi trồng thì dễ, nhanh, năng suất hơn trồng mầm.
Để gốc cũ, mầm mọc lên che nắng của cây non mới trồng. Vả lại, vướng chỗ trồng cây mói.
Trước khi cắt hái một tháng, thì phải ươm hạt, mới có cây giống để trồng khi thu hoạch.
Khoảng cách ươm hạt là 2-3cm.
 

YOS77

Lữ khách
#3
Thu hoạch xong, cuốc bở gốc, trồng cây mới gieo từ hạt, chứ không trồng mầm từ gốc.
Tại sao?
Ươm hạt rồi trồng thì dễ, nhanh, năng suất hơn trồng mầm.
Để gốc cũ, mầm mọc lên che nắng của cây non mới trồng. Vả lại, vướng chỗ trồng cây mói.
Trước khi cắt hái một tháng, thì phải ươm hạt, mới có cây giống để trồng khi thu hoạch.
Khoảng cách ươm hạt là 2-3cm.
Cám ơn bác nhiều nhé !