THU MUA LÕI NGÔ

N

Nongsan005

Lữ khách
Hiện nay chúng tôi đang cần thu mua lõi ngô
Số lượng từ 500-1000kg/năm
giá cả thỏa thuận
 
Địa chỉ
Phú Hữu, quận 9, TPHCM
Số điện thoại
0975412768

Quảng cáo

Top