Thu mua Ớt chỉ thiên - Xuất khẩu Nhật - Thu mua toàn quốc - Chi tiết LH Nguyen (Mr) 0938 016889

#4
Thu mua Ớt chỉ thiên - Xuất khẩu Nhật - Thu mua toàn quốc - Chi tiết LH Nguyen (Mr) 093Tôi ở Bắc Ninh nhé
Thu mua Ớt chỉ thiên - Xuất khẩu Nhật - Thu mua toàn quốc - Chi tiết LH Nguyen (Mr) 0938 016889
Thu mua Ớt chỉ thiên - Xuất khẩu Nhật - Thu mua toàn quốc - Chi tiết LH Nguyen (Mr) 0938 016889
Bên anh cần vùng nguyên liệu trồng ớt owr Bắc Ninh không?