Thuốc thuỷ sản

Cậu 3 Miền Tây

Thành viên mới
#1
Chuyên Cung Cấp Dinh Dưỡng Và Các Loại Men xử Lý Hiệu Quả Cao Dùng trong Nuôi Tôm
+ Dinh Dưỡng
- Men tiêu hoá
- Phòng ngừa các bệnh về gan, bổ gan
- Dinh Dưỡng giúp tôm tăng trọng nhanh rút ngắn thời gian nuôi nhưng vẫn đạt năng suất cao
- Calciphos, khoáng cho ăn
+ Xử lý
- Men xử lý nước
- Men xử lý đáy
- Yucca
- EDTA ( giúp loại trừ khí độc, khử phèn,..)
- Cắt tảo, diệt rong
- Diệt khuẩn ( diệt các loại vi khuẩn, virút gây hại cho tôm )
- Khoáng tạt
Đặc biệt chúng tôi bán sỉ và lẻ các mặt hàng với giá thành THẤP
D/C : TT CẦU NGANG, HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Email : knnguyen1988@gmail.com
DT 0919.800.727 Mr.Hùng
 

Last edited:
S

sim3g.info

Guest
#4
5Gb x 15 tháng xem chi tiết tại Sim3G .INFO hộ mình với nhé
 

Cậu 3 Miền Tây

Thành viên mới
#11
Chuyên Cung Cấp Dinh Dưỡng Và Các Loại Men xử Lý Hiệu Quả Cao Dùng trong Nuôi Tôm
+ Dinh Dưỡng
- Men tiêu hoá
- Phòng ngừa các bệnh về gan, bổ gan
- Dinh Dưỡng giúp tôm tăng trọng nhanh rút ngắn thời gian nuôi nhưng vẫn đạt năng suất cao
- Calciphos, khoáng cho ăn
+ Xử lý
- Men xử lý nước
- Men xử lý đáy
- Yucca
- EDTA ( giúp loại trừ khí độc, khử phèn,..)
- Cắt tảo, diệt rong
- Diệt khuẩn ( diệt các loại vi khuẩn, virút gây hại cho tôm )
- Khoáng tạt
Đặc biệt chúng tôi bán sỉ và lẻ các mặt hàng với giá thành THẤP
D/C : TT CẦU NGANG, HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Email : knnguyen1988@gmail.com
DT 0919.800.727 Mr.Hùng

Link : http://agriviet.com/home/threads/131180-Thuoc-thuy-san#ixzz2OnU774qd
 

Cậu 3 Miền Tây

Thành viên mới
#12
Chuyên Cung Cấp Dinh Dưỡng Và Các Loại Men xử Lý Hiệu Quả Cao Dùng trong Nuôi Tôm
+ Dinh Dưỡng
- Men tiêu hoá
- Phòng ngừa các bệnh về gan, bổ gan
- Dinh Dưỡng giúp tôm tăng trọng nhanh rút ngắn thời gian nuôi nhưng vẫn đạt năng suất cao
- Calciphos, khoáng cho ăn
+ Xử lý
- Men xử lý nước
- Men xử lý đáy
- Yucca
- EDTA ( giúp loại trừ khí độc, khử phèn,..)
- Cắt tảo, diệt rong
- Diệt khuẩn ( diệt các loại vi khuẩn, virút gây hại cho tôm )
- Khoáng tạt
Đặc biệt chúng tôi bán sỉ và lẻ các mặt hàng với giá thành THẤP
D/C : TT CẦU NGANG, HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Email : knnguyen1988@gmail.com
DT 0919.800.727 Mr.Hùng

Link : http://agriviet.com/home/threads/131180-Thuoc-thuy-san#ixzz2PB96jVNj
 

Cậu 3 Miền Tây

Thành viên mới
#13
Chuyên Cung Cấp Dinh Dưỡng Và Các Loại Men xử Lý Hiệu Quả Cao Dùng trong Nuôi Tôm
+ Dinh Dưỡng
- Men tiêu hoá
- Phòng ngừa các bệnh về gan, bổ gan
- Dinh Dưỡng giúp tôm tăng trọng nhanh rút ngắn thời gian nuôi nhưng vẫn đạt năng suất cao
- Calciphos, khoáng cho ăn
+ Xử lý
- Men xử lý nước
- Men xử lý đáy
- Yucca
- EDTA ( giúp loại trừ khí độc, khử phèn,..)
- Cắt tảo, diệt rong
- Diệt khuẩn ( diệt các loại vi khuẩn, virút gây hại cho tôm )
- Khoáng tạt
Đặc biệt chúng tôi bán sỉ và lẻ các mặt hàng với giá thành THẤP
D/C : TT CẦU NGANG, HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Email : knnguyen1988@gmail.com
DT 0919.800.727 Mr.Hùng
 

Cậu 3 Miền Tây

Thành viên mới
#14
Chuyên Cung Cấp Dinh Dưỡng Và Các Loại Men xử Lý Hiệu Quả Cao Dùng trong Nuôi Tôm
+ Dinh Dưỡng
- Men tiêu hoá
- Phòng ngừa các bệnh về gan, bổ gan
- Dinh Dưỡng giúp tôm tăng trọng nhanh rút ngắn thời gian nuôi nhưng vẫn đạt năng suất cao
- Calciphos, khoáng cho ăn
+ Xử lý
- Men xử lý nước
- Men xử lý đáy
- Yucca
- EDTA ( giúp loại trừ khí độc, khử phèn,..)
- Cắt tảo, diệt rong
- Diệt khuẩn ( diệt các loại vi khuẩn, virút gây hại cho tôm )
- Khoáng tạt
Đặc biệt chúng tôi bán sỉ và lẻ các mặt hàng với giá thành THẤP
D/C : TT CẦU NGANG, HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Email : knnguyen1988@gmail.com
DT 0919.800.727 Mr.Hùng
 

Cậu 3 Miền Tây

Thành viên mới
#15
Chuyên Cung Cấp Dinh Dưỡng Và Các Loại Men xử Lý Hiệu Quả Cao Dùng trong Nuôi Tôm
+ Dinh Dưỡng
- Men tiêu hoá
- Phòng ngừa các bệnh về gan, bổ gan
- Dinh Dưỡng giúp tôm tăng trọng nhanh rút ngắn thời gian nuôi nhưng vẫn đạt năng suất cao
- Calciphos, khoáng cho ăn
+ Xử lý
- Men xử lý nước
- Men xử lý đáy
- Yucca
- EDTA ( giúp loại trừ khí độc, khử phèn,..)
- Cắt tảo, diệt rong
- Diệt khuẩn ( diệt các loại vi khuẩn, virút gây hại cho tôm )
- Khoáng tạt
Đặc biệt chúng tôi bán sỉ và lẻ các mặt hàng với giá thành THẤP
D/C : TT CẦU NGANG, HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Email : knnguyen1988@gmail.com
DT 0919.800.727 Mr.Hùng
 

Cậu 3 Miền Tây

Thành viên mới
#16
Chuyên Cung Cấp Dinh Dưỡng Và Các Loại Men xử Lý Hiệu Quả Cao Dùng trong Nuôi Tôm
+ Dinh Dưỡng
- Men tiêu hoá
- Phòng ngừa các bệnh về gan, bổ gan
- Dinh Dưỡng giúp tôm tăng trọng nhanh rút ngắn thời gian nuôi nhưng vẫn đạt năng suất cao
- Calciphos, khoáng cho ăn
+ Xử lý
- Men xử lý nước
- Men xử lý đáy
- Yucca
- EDTA ( giúp loại trừ khí độc, khử phèn,..)
- Cắt tảo, diệt rong
- Diệt khuẩn ( diệt các loại vi khuẩn, virút gây hại cho tôm )
- Khoáng tạt
Đặc biệt chúng tôi bán sỉ và lẻ các mặt hàng với giá thành THẤP
D/C : TT CẦU NGANG, HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Email : knnguyen1988@gmail.com
DT 0919.800.727 Mr.Hùng
 

Cậu 3 Miền Tây

Thành viên mới
#17
Chuyên Cung Cấp Dinh Dưỡng Và Các Loại Men xử Lý Hiệu Quả Cao Dùng trong Nuôi Tôm
+ Dinh Dưỡng
- Men tiêu hoá
- Phòng ngừa các bệnh về gan, bổ gan
- Dinh Dưỡng giúp tôm tăng trọng nhanh rút ngắn thời gian nuôi nhưng vẫn đạt năng suất cao
- Calciphos, khoáng cho ăn
+ Xử lý
- Men xử lý nước
- Men xử lý đáy
- Yucca
- EDTA ( giúp loại trừ khí độc, khử phèn,..)
- Cắt tảo, diệt rong
- Diệt khuẩn ( diệt các loại vi khuẩn, virút gây hại cho tôm )
- Khoáng tạt
Đặc biệt chúng tôi bán sỉ và lẻ các mặt hàng với giá thành THẤP
D/C : TT CẦU NGANG, HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Email : knnguyen1988@gmail.com
DT 0919.800.727 Mr.Hùng
 

Cậu 3 Miền Tây

Thành viên mới
#18
Chuyên Cung Cấp Dinh Dưỡng Và Các Loại Men xử Lý Hiệu Quả Cao Dùng trong Nuôi Tôm
+ Dinh Dưỡng
- Men tiêu hoá
- Phòng ngừa các bệnh về gan, bổ gan
- Dinh Dưỡng giúp tôm tăng trọng nhanh rút ngắn thời gian nuôi nhưng vẫn đạt năng suất cao
- Calciphos, khoáng cho ăn
+ Xử lý
- Men xử lý nước
- Men xử lý đáy
- Yucca
- EDTA ( giúp loại trừ khí độc, khử phèn,..)
- Cắt tảo, diệt rong
- Diệt khuẩn ( diệt các loại vi khuẩn, virút gây hại cho tôm )
- Khoáng tạt
Đặc biệt chúng tôi bán sỉ và lẻ các mặt hàng với giá thành THẤP
D/C : TT CẦU NGANG, HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Email : knnguyen1988@gmail.com
DT 0919.800.727 Mr.Hùng

Link : http://agriviet.com/home/threads/131180-Thuoc-thuy-san#ixzz2Qrxolgt3
 

Cậu 3 Miền Tây

Thành viên mới
#19
Chuyên Cung Cấp Dinh Dưỡng Và Các Loại Men xử Lý Hiệu Quả Cao Dùng trong Nuôi Tôm
+ Dinh Dưỡng
- Men tiêu hoá
- Phòng ngừa các bệnh về gan, bổ gan
- Dinh Dưỡng giúp tôm tăng trọng nhanh rút ngắn thời gian nuôi nhưng vẫn đạt năng suất cao
- Calciphos, khoáng cho ăn
+ Xử lý
- Men xử lý nước
- Men xử lý đáy
- Yucca
- EDTA ( giúp loại trừ khí độc, khử phèn,..)
- Cắt tảo, diệt rong
- Diệt khuẩn ( diệt các loại vi khuẩn, virút gây hại cho tôm )
- Khoáng tạt
Đặc biệt chúng tôi bán sỉ và lẻ các mặt hàng với giá thành THẤP
D/C : TT CẦU NGANG, HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Email : knnguyen1988@gmail.com
DT 0919.800.727 Mr.Hùng

Link : http://agriviet.com/home/threads/131180-Thuoc-thuy-san#ixzz2R9W0dUac