Tiền Giang khuyến khích trồng cây ăn quả

  • Thread starter Maymanluondenvoianh0988
  • Ngày gửi
Tiền Giang: khuyến khích trồng cây ăn quả đặc sản trên nền đất trồng lúa kém hiệu quả
15/5/2007

Huyện Cai Lậy được xác định là vùng trọng điểm kinh tế vườn của tỉnh Tiền Giang. Huyện đã và đang tập trung nhiều giải pháp nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng vườn chuyên canh cây ăn trái ở các xã phía Nam quốc lộ 1A trên địa bàn huyện đến năm 2010.

Huyện sẽ tiến hành quy hoạch vùng thích hợp cho từng loại cây ăn trái đặc sản của huyện, phấn đấu đến năm 2010 nâng diện tích vườn cây ăn trái lên khoảng 20.000 ha, sản lượng đạt gần 220.000 tấn.
Hiện nay, huyện Cai Lậy đang đẩy nhanh chương trình khuyến khích nông dân chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả tại các xã phía Nam quốc lộ 1A, tiếp giáp với sông Tiền sang trồng các cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, xoài cát Hòa Lộc, cây có múi, vú sữa lò rèn...
Để phục vụ cho chương trình trồng cây ăn quả đặc sản trên nền đất lúa cũng như phong trào cải tạo vườn tạp hiệu quả kém tại địa phương, ngành nông nghiệp huyện Cai Lậy đã kết hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tiền Giang, Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam tăng cường chuyển giao kỹ thuật canh tác, khuyến nông, khuyến viên, khuyến cáo nông dân chọn cây giống tốt, sạch bệnh, trồng tập trung tạo nguồn nông sản hàng hóa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như tăng khả năng cạnh tranh của cây ăn quả trong huyện. Nhiều nội dung thiết thực đang được triển khai như thí điểm trồng 30 ha bưởi da xanh tại hai xã Long Khánh và Thanh Hòa , trồng 12 ha cây có múi sạch bệnh tại xã Cẩm Sơn với, trồng 25 ha xoài cát Hòa Lộc tại các xã Tân Hội, Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc...
Theo thống kê, đến nay huyện đã nâng diện tích vườn cây ăn quả chuyên canh cho hiệu quả kinh tế cao lên trên 13.000 ha với sản lượng trái cây các loại mỗi năm đạt trên 150.000 tấn./.
 
Tiền Giang khuyến khích trồng cây gì

tiền Giang khuyến khích trồng cay thanh long
 
Mình xin trả lời câu hỏi của bạn
Tiền Giang trồng được mía và sắn nhưng trồng thanhlong là chắc múp ngon lành
 
Back
Top