tiêu chuẩn vietgap và globalgap

ceo.abu

Thành viên mới
bạn ở đâu? Vào vietgap.com, hàng title Cơ sở sản xuất được chứng nhận, chọn sản phẩm và địa phương. Có địa chỉ, DT liên lạc. Tôi ở Chương mỹ HN nhiều vườn vietgap bưởi, như chỗ a Huấn HTX NN xã Trần phú chủ nhiệm, còn cam thì lên HBinh. Global thì bạn ko nên quan tâm, trừ khi bạn là đầu mối XNK lớn, hoặc doanh nghiệp NN cỡ bự. Mà ở cỡ đó thì ko cần vào đây hỏi cho mất công
 

Quảng cáo

Top