Tìm đầu ra chim trĩ xanh thuần chủng

Mình ở Gia Lai và hiện tại mình đang nuôi chim trĩ xanh thuần chủng, có trứng và con nhỏ, chim sinh sản các tháng..mình đang tìm nguồn ra. Ai biết xin cho mình thông tin. Cảm ơn mọi người. Lh: 0947961362
 

Quảng cáo

Top