Tìm giống rau ngót

Dyu

Lữ khách
#1
Xin chào mọi người.
Hiện tại e đag dự tính xuống rau ngot. Nhưng vấn đề chưa tìm được nguồn giống chất lượng. Vậy nếu ai có rau ngót giống cần bán thì liên hệ minh. Báo giá giúp minh. Diện tích cần giống 5000m2
Mọi người có thể thông tin qua mail giúp mình «duy.phusi015@gmail.com»