TÌM HỆ THỐNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THUỐC THỦY SẢN TẠI MIỀN ĐÔNG, TRUNG, BẮC

  • Thread starter MR QUAN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

MR QUAN

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: MR QUAN
- Địa chỉ: TPHCM
- Tel, Fax: 0873.045.392
- email: sunrisetp2010@gmail.com
================================

<p>C&Ocirc;NG TY CHÚNG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N SẢN XU&Acirc;́T THU&Ocirc;́C THỦY SẢN... NAY C&Ocirc;NG TY CHÚNG T&Ocirc;I CÀN TÌM NHÀ PH&Acirc;N PH&Ocirc;́I THU&Ocirc;́C THỦY SẢN TẠI CÁC TỈNH Đ&Ocirc;NG NAM B&Ocirc;̣, TRUNG, BẮC, ... GIÁ CẢ HỢP LÝ, LINH HOẠT, HÀNG ĐA DẠNG..</p><p>- DÒNG DINH DƯỠNG.</p><p>- DÒNG VI SINH VÀ XỬ LÝ M&Ocirc;I TRƯỜNG.</p><p>- DÒNG ĐẶC TRỊ B&Ecirc;NH TR&Ecirc;N CÁ NƯỚC NGỌT VÀ CÁ NƯỚC LỢ CỰC KỲ HI&Ecirc;̣U QUẢ.....</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top