tìm phân bón cung cấp cho nông dân

#1
<p align="center"><font size="5">cửa h&agrave;ng </font></p><p align="center"><font size="6" color="#ff0033">Hữu Hạnh</font></p><p align="center"><font size="5">76, l&yacute; thường kiệt thị x&atilde; hồng ngự tỉnh đồng th&aacute;p </font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="3">nội dug:</font></p><p><font size="3">cần t&igrave;m nh&agrave; cung cấp ph&acirc;n b&oacute;n, thuốc bảo vệ thực vật để cửu h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp cho n&ocirc;ng d&acirc;n trong nước v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n camphucchia.</font></p><p><font size="3">ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m ph&acirc;n npk 20-20-15-7, 20-20-15, 20-20-15+te, 16-16-8-13s.</font></p><p><font size="3">thuốc trừ s&acirc;u, thuốc trừ nấm bệnh, thuốc trừ ốc chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho l&uacute;a (gi&aacute; cạnh tranh).</font></p><p><font size="3">nếu tổ chứ, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu c&ugrave;ng hợp t&aacute;c h&atilde;y li&ecirc;n hệ gặp Lợi.</font></p><p><font size="3">đt: 0987 033 126 </font></p><p><font size="3">email: tranhuuloi1990@yahoo.com.vn </font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần hữu lợi
- Địa chỉ: 76 lý thường kiệt thị xã hồng ngự đồng tháp
- Điện thoại: 0987033126 - Fax:
- email: tranhuuloi1990@yahoo.com
 

M

mazzee_vn

Guest
#4
Bạn có nhu cầu về phân bón lá cao cấp nhập 100% từ Mỹ về k? phân NPK nước thì sao hả bạn? nếu cần liên hệ mình theo mail mazzee_vn@yahoo.com nha
 
#5
có lẽ nên tìm đến nhà cung cấp đầu trâu hay đầu bò gì đó. hi
cảm ơn bạn đã đống gốp ý kiến cho mình
ở vùng mình đã có đại lí phân phối hàng đầu trâu rối
nên mình cần tìm nhà cung cấp mới để bán cạch tranh mà
chân thành cảm ơn bạn:lol:
 
Top