Tìm Tài liệu phân bón lá vi lượng cho cây nhãn

  • Thread starter cham
  • Ngày gửi
Bạn tham khảo bài viết này nhé:
SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÂY NHÃN

<DIV align=justify><DIVT> Chưa tìm thấy tài liệu nghiên cứu sâu về chế độ bón phân cho cây nhãn, do nhãn có phạm vi phân bố hẹp. Theo Vũ Công Hậu (1999) thì nhãn chỉ được trồng đáng kể ở Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Cây nhãn không kén đất, miễn là đất không quá xấu, qúa khô hạn và không thoát nước là có thể trồng được. Do đặc tính này mà khoảng pH cho cây nhãn cũng không khắt khe lắm. Tuy nhiên đất quá chua sẽ không thích hợp cho nhãn. Theo chúng tôi đất có pH 5,0 - 7 đều thích hợp cho nhãn, vì rằng nhãn được trồng cả trên đất xám Bình Phước cho tới đất phù sa Sông Hồng. <DIVT> </DIV>
<DIV align=justify><DIVT>Sử dụng phân bón cho cây nhãn</DIV><DIV align=justify><DIVT> Theo Vũ Công Hậu (1999) thì ngoài phân bón vào gốc trước khi trồng như những cây ăn quả thân gỗ khác thì cây nhãn cũng cần 1 lượng phân bón rất lớn để có thể đáp ứng cho 3 - 5 đợt ra đọt và 1 lần ra hoa nuôi trái. Nguyên tắc bón phân là cây nhỏ bón ít, cây lớn bón nhiều, cây có trái sản lượng càng cao thì bón phân càng nhiều.</DIV>
<DIV align=justify><DIVT>Có thể tóm tắt cách bón phân cho nhãn như sau:</DIV>· Từ năm thứ 1 đến năm thứ 3 bón mỗi gốc từ 200 - 800 g Urea (hay 400 - 1200 g SA) + 300 - 800 g Super Lân + 150 - 400 g KCl. Khi cây còn nhỏ bón ít, khi lớn bón nhiều. Chia lượng phân trên ra 3 - 4 lần bón. Chỉ bón phân khi đất đủ ẩm. Nếu có phân chuồng thì bón thêm mỗi gốc 10 - 15 kg vào đầu mùa mưa.
· Từ năm thứ 4 trở đi, khi cây đã cho sản lượng khá phải bón nhiều hơn và tăng dần theo mức sản lượng cho đến khi đạt sản lượng ổn định. Lúc này bón 500 - 1000 g phân Urea + 300 - 500 g Super Lân + 500 - 1000 g KCl. Lượng bón tối đa cho 1 cây khoảng 1,5 - 2 kg phân Urea + 1 - 1,5 kg Super lân + 1,5 - 2 kg KCl. Lượng phân trên bón làm 2 lần: lần 1 khi chuẩn bị ra hoa (tháng 10 - 12), lần 2 khi quả đang lớn (không làm đứt rễ)
· Phân chuồng có thể bón 2 - 3 năm/ lần vào cuối năm khi nhãn chuẩn bị ra mầm hoa.
<DIV align=justify><DIVT></DIV><DIV align=justify><DIVT> Tác giả Trần Thế Tục (1999) trích dẫn tài liệu Trung Quốc cho thấy tỷ lệ phân NPK cây lấy đi từ sản phẩm quả khoảng 4:1,5:8. Tỷ lệ này cũng cho thấy cây rất cần Kali như cây có múi. Từ kết quả đó họ đề nghị bón cho mỗi cây nhãn 2,5 kg Urea + 3,5 kg Super Lân + 3 kg KCl (tương đương 1,15 kg N + 0,6 kg P<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB> + 1,8 kg K<SUB>2</SUB>O; tỷ lệ 2:1:3)</DIV>
<DIV align=justify><DIVT>Sử dụng phân npk Con Ó bón cho cây nhãn</DIV>
Xí Nghiệp Phân Bón Chánh Hưng, đã sản xuất phân NPK chuyên dùng cho cây ăn quả F1; F2 và F3 trong đó:
- Phân F1 có hàm lượng N: P<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>: K<SUB>2</SUB>O là 20-10-10
- Phân F2 có hàm lượng N: P<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>: K<SUB>2</SUB>O là 8-18-8
- Phân F3 có hàm lượng N: P<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>: K<SUB>2</SUB>O là 15-10-20

1. Bón phân NPK cho cây nhãn thời kỳ KTCB
- Bón lót khi trồng: Dùng phân Lân Hữu Cơ Vi Lượng với 1 – 2 kg/ hố.
- Năm thứ nhất: Dùng phân 20-20-15 với 1 – 1,5 kg/ cây
- Năm thứ 2: Dùng phân 20-20-15 với 1,5 – 2 kg/ cây
- Năm thứ 3: Dùng phân 20-20-15 với 2 – 3 kg/ cây
<DIV align=justify><DIVT>Lượng phân trên được chia ra làm 3 – 4 lần bón/ năm.</DIV>
<DIV align=justify><DIVT>2. Bón phân NPK cho cây nhãn thời kỳ kinh doanh.</DIV>- Bón phân sau khi thu hoạch: Dùng F1(20-10-10), bón 1-3 kg/ cây + 1 – 2 kg Lân Hữu Cơ Vi Lượng/ cây.
- Bón phân trước khi ra nụ: Dùng F2(8-18-8), bón 1-2 kg/ cây.
- Bón phân sau khi đậu trái: Dùng F3(15-10-20), bón 1-3 kg/ cây.
- Bón phân khi trái đang lớn: Dùng F3(15-10-20), bón 2-3 kg/ cây.
<DIV align=justify><DIVL>Lượng phân bón thay đổi nhiều ít tùy thuộc vào độ lớn của cây và năng suất thu hoạch dự kiến. Cây càng lớn và sản lượng càng cao thì mức bón càng tăng, ngược lại nếu cây nhỏ, còi cần giảm lượng phân bón/ cây.</DIV>
smiley1.gif
TS. Lê Xuân Đính
 
Back
Top