tim thông tin

  • Thread starter rongden24
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn đức đồng
- Địa chỉ: lớp công thôn 40
- Tel, Fax: 0983716200
- Email: rongden2488@gmail.com
================================

cho hỏi ai có sách hay tài liệu gi vê bảo quản ngô giống có thể gửi cho mình với được không?
 
Back
Top