Tìm việc

#1
Cần tìm công việc “Quản lý chăn nuôi gia công gà, heo khu vực phía nam”.
- Kinh nghiệm: 10 năm làm quản lý gia công.
- Mở trại chăn nuôi gia công, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia công vv
Mail: btrinhthanh@ymail.com, điện thoại: 0918435470
 

Top