Tinh Bột Sắn, Tinh Bột Sắn Biến Tính

  • Thread starter n8800
  • Ngày gửi
N

n8800

Guest
#1
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #4f4f4f">C&Ocirc;NG TY TNHH FUJISAN &nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp tinh bột sắn, v&agrave; tinh bột sắn biến t&iacute;nh d&ugrave;ng trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; thực phẩm gồm.</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #4f4f4f">+ Native tapioca starch.<br /> + Acetylated distarch phosphat (Code: TVAP 500~550)<br /> + Oxidized starch (Code: TVO 300~360)<br /> + Phosphat starch (Code: TVF 600 )<br /> + Acetylated starch (Code: TVA 100~160)</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #4f4f4f">D&ugrave;ng trong thực phẩm gồm sữa chua, nước tương, tương ớt, sốt c&agrave; chua, s&uacute;p, c&aacute;c loại nước sốt, giăm b&ocirc;ng, x&uacute;c x&iacute;ch, thực phẩm đ&oacute;ng hộp, thực phẩm đ&ocirc;ng lạnh v..v<br /> <br /> C&ocirc;ng Ty TNHH Fujisan<br /> Đ/c: 59 B&agrave;u C&aacute;t 7, F.14, Q. T&acirc;n B&igrave;nh, Tp.HCM<br /> DT: 0862738398 - 0909762398<br /> <a href="http://www.fujisanstarch.com/">www.fujisanstarch.com</a>. Email : dothanhdat9999@gmail.com</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>Li&ecirc;n Hệ : Đỗ Th&agrave;nh Đạt</strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Thành Đạt
- Địa chỉ: 59 Bàu Cát 7, F. 14, Q. Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 0862738398 - Fax: 0909762398
- email: nicky_bank@yahoo.com