Tính lượng tôm trong ao nuôi

  • Thread starter hailuanghe091
  • Ngày gửi
Hiện tôi có ao tôm thẻ nuôi ao bạt 1600m2 được 72 ngày, tôm ở size 42con/kg. Lượng thức ăn trong ngày cho ăn máy 170kg. Lượng post thả 170.000 con. Nếu đánh tôm trong ao khoảng bao nhiêu ???
 A

anhmytran

_
Nông dân @
Đã lâu, tôi nghe nói đếm tôm bằng cách đánh dấu. Không nhớ cách đánh dấu ra sao, nhưng cách tính là thế này:

Thả một mẻ lưới, đánh lên được một số tôm. Ví dụ là 800 con. Đánh dấu những con tôm này, rồi thả trở lại ao nuôi. Đợi một thời gian, không rõ là bao lâu, nhưng trước khi những dấu đó phai mờ, thì thả mẻ lưới nữa. Bắt ra, đương nhiên, cũng được 800 con, theo giả định lý thuyết là các con tôm bơi lội giãn cách đều ra trong ao. Đếm những con tôm có đánh dấu, ví dụ là 4 con. Vậy tổng số tôm, theo giả định các con tôm giàn đều ra trong ao là 200 lần số tôm bắt được mỗi mẻ lưới. Có nghĩa là 160 nghìn con, mặc kệ ban đầu thả bao nhiêu. Lấy số con đó mà nhân với trọng lượng 42 con một ký, thì ra 3 tấn Tám.
 

Quảng cáoTop