Tổ yến từ 20tr/kg -->120tr/kg

nhuatrang

Lữ khách
#1
<p>Đơn vị ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại tổ yến gi&aacute; từ 20tr/kg đến 120tr/kg, </p><p>Trang trại nu&ocirc;i yến của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại: Đ&agrave; Nẵng, B&igrave;nh Phước</p><p>Đặc biệt kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể tận tay h&aacute;i tổ yến tại trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i </p><p>Li&ecirc;n hệ: Mr Ho&agrave;ng Nam 0933911404 <br /></p><p>&nbsp;</p><p>
</p><p>
<br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH MTV NAM HOÀNG YẾN
- Địa chỉ: 615 QL14-Tx.Đồng Xoài-Bình Phước
- Điện thoại: 06513741789 - Fax:
- email: phuongnamptit@gmail.com
 

Top