Thảo luận Tổng hợp tình hình dịch bệnh trên gà

Chào anh/chị,

Mục đích topic này để cảnh báo tình hình bệnh trên gà.
Lý do: trong topic trước khi mình viết đàn gà nhà bị IB thể thận cũng có vài thành viên vào nói đàn nhà họ bị. Và mình nghĩ nếu biết sớm thì sẽ sớm phòng được.

Đàn mình 20.000 con vừa bị tụ huyết trùng, khu vực Tân Định, Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Có đàn bên Bến Cát cũng đang bị.

Mong các thành viên cùng vào báo cho nhau nếu gà bị bệnh.

Lưu ý: Đây không phải topic hỏi gà bệnh gì. Khi báo gà bệnh, vui lòng ghi rõ số lượng và địa chỉ đàn để khỏi hỏi đi hỏi lại. Xin cảm ơn và mong tất cả ủng hộ.
 Quảng cáo

Top