Bán tp hcm bán trà cafe

  • Thread starter khevan72
  • Ngày gửi
khevan72

khevan72

Lữ khách
#1
bán trà ( trà lài , trà bắc , trà sen , olong ...........) , trà den ( dùng dể lam trà sua trân châu ) , trà đắng , cafe các lọai ( son tung , trung nguyen . di linh ................................... ) ai co nhu cau lh 0985353789

ban tra cung dinh hue , tam lan , hoang ngoc...nhua thong do .............lh 0985353789...

Agriviet.Com-sensacool.jpgAgriviet.Com-5894_RV_1343273445.JPGproxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq5.upanh.com%2Fb5.s28.d3%2Fcfc5709b2fedee59f526ee1e40133efa_48593815.trathaoduoccungdinhquangngai3320.jpg&hash=f8aa83800a8806fa851fe2b5c15fce7d
 

Last edited:
khevan72

khevan72

Lữ khách
#5
up................................................ .........................

--------

up................................................ ..................
 
Last edited:
khevan72

khevan72

Lữ khách
#6
up........................................................................................................
 
khevan72

khevan72

Lữ khách
#7
up................................................ .................................................. ......
 
khevan72

khevan72

Lữ khách
#8
up................................................ .................................................. ......
 
khevan72

khevan72

Lữ khách
#9
up.................................................................................
 
khevan72

khevan72

Lữ khách
#10
up................................................ .................................................. ......
 
khevan72

khevan72

Lữ khách
#11
up...........................................................................................................
 
khevan72

khevan72

Lữ khách
#12
up................................................ .................................................. ......
 
Last edited:
khevan72

khevan72

Lữ khách
#13
up..................................................................................

--------

bán trà ( trà lài , trà bắc , trà sen , olong ...........) , trà den ( dùng dể lam trà sua trân châu ) , trà đắng , cafe các lọai ( son tung , trung nguyen . di linh ................................... ) ai co nhu cau lh 0985353789

ban tra cung dinh hue , tam lan , hoang ngoc...nhua thong do .............lh 0985353789...

Agriviet.Com-sensacool.jpgAgriviet.Com-5894_RV_1343273445.JPGproxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq5.upanh.com%2Fb5.s28.d3%2Fcfc5709b2fedee59f526ee1e40133efa_48593815.trathaoduoccungdinhquangngai3320.jpg&hash=f8aa83800a8806fa851fe2b5c15fce7d
 
Last edited:
khevan72

khevan72

Lữ khách
#15
up..................................................................................

--------

bán trà ( trà lài , trà bắc , trà sen , olong ...........) , trà den ( dùng dể lam trà sua trân châu ) , trà đắng , cafe các lọai ( son tung , trung nguyen . di linh ................................... ) ai co nhu cau lh 0985353789

ban tra cung dinh hue , tam lan , hoang ngoc...nhua thong do .............lh 0985353789...

Agriviet.Com-sensacool.jpgAgriviet.Com-5894_RV_1343273445.JPGproxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq5.upanh.com%2Fb5.s28.d3%2Fcfc5709b2fedee59f526ee1e40133efa_48593815.trathaoduoccungdinhquangngai3320.jpg&hash=f8aa83800a8806fa851fe2b5c15fce7d
 
khevan72

khevan72

Lữ khách
#16
up.............................................................................................................
 
khevan72

khevan72

Lữ khách
#18
up................................................ ......................

--------

up................................................ .................................
 
Last edited:
khevan72

khevan72

Lữ khách
#19
up................................................ ......................

--------

up................................................ .................................
 

Đối tácTop